Kardiyoloji Check Up

Kardiyoloji Check up

Dünyada yaklaşık her üç ölümden biri kalp hastalıklarından kaynaklanmaktadır ve her gün yaklaşık 17 kişi bu durum nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Kalp hastalığınız veya kalp hastalığı riskiniz konusunda endişeleriniz varsa, kardiyoloji check up işlemi yaptırarak sorunun kaynağını erken evrede tespit edebilirsiniz.

İlk Muayene

Bu, genel ve kalp sağlığıyla ilgili alışkanlıklarınız, örneğin fiziksel aktivite düzeyi, sigara içme gibi gizli ve uygun soruları içerecek ve ayrıca varsa kardiyovasküler semptomların ve ailede erken kalp hastalığı veya inme öyküsünün bir incelemesi olacaktır.

Anamnez alınmasının ardından, vücut kitle indeksi (VKİ), Bel-Kalça Oranı, Kalp Hızı gibi birkaç önemli kardiyovasküler parametreyi içeren bir fizik muayene yapılacaktır. Bunu kardiyolog tarafından yapılan kısa bir kardiyovasküler muayene izler. Genel sağlık öyküsü, fizik muayene, doktorların spesifik tanı testleri ve müdahaleleri önermeden önce hastalarının kardiyovasküler ve tıbbi durumunu daha iyi anlamalarına yardımcı olur.

Özellikle kalp kontrolü için check up yaptırmaya gelirken vitamin, reçetesiz ilaç ve takviyeler de dahil olmak üzere aldığınız ilaçların bir listesini doktorunuza vermeyi unutmayın.

Kardiyoloji Check Up İşlemi İçin Yapılan Testler

Tansiyon: Kan basıncı testi iki ölçüm verir; kalp kanla dolduğunda kan damarlarındaki basınç (diyastolik basınç) ve kalp atardamarlara kan pompalarkenki basınç (sistolik basınç). Bazı insanlar, tansiyonun ölçülmesi düşüncesinde kan basıncında bir artış yaşayabilirler. Bu nedenle, tansiyon ölçümünüzü yaptırırken, testten önce en az beş dakika dinlendiğinizden veya sessizce oturduğunuzdan emin olun. Ayrıca, aldığınız reçeteli ilaçlar hakkında tansiyonunuzu ölçen kişiyi bilgilendirin.

Laboratuvar testleri: Lipid profili, Tiroid, Böbrek, Karaciğer, İdrar Analizi

Kalp kontrolü için yapılan laboratuvar testleri arasında tiroid, böbrek, karaciğer, idrar analizi  ve lipid paneli testi bulunmaktadır.

Standart ve gelişmiş bir lipid paneli, kalp krizi ve felç riskini artıran kardiyovasküler prognoza sahip lipidleri değerlendirecektir. Bu testler büyük çoğunluğunda açlık kan örneği gerektirmez. Standart lipid panelindeki testler 1-2 saat içinde kullanılabilirken, gelişmiş paneldeki bazı testlerin sonuçların hazır olması için 24 saat geçmesi gerekir.

Böbrekler için testler de yapılır, çünkü bu organlar kan damarlarında atık birikmesini önlemek için kanı filtreler. Bu prosedürler, böbreklerin kanı filtrelemedeki etkinliğini kontrol etmek için kan testi ve böbreklerde erken hasarı gösterebilecek albümini kontrol etmek için idrar testlerini içerir.

Tiroid bezi tarafından salınan hormonlar, kalbin hızını ve gücünü, ayrıca kolesterol seviyesini ve kan basıncını etkileyebileceğinden, kalp sağlığını değerlendirmek için bir tiroid kan testi de kullanılabilir.

Elektrokardiyogram (EKG): Kalbin elektriksel aktivitesi, kalp hızı ve ritmi ile ilgili sorunların değerlendirilmesine yardımcı olan bir EKG testi kullanılarak kaydedilebilir. Göğüs rahatsızlığı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi gibi semptomların değerlendirilmesinde veya inme risklerinin değerlendirilmesinde çok faydalıdırlar.

Uygulanan EKG testinin türünden bağımsız olarak prosedür, göğsünüze, kollarınıza ve bacaklarınıza değişken bir şekilde bir veya birkaç elektrot (sensör) takmayı içerir. Bu sensörler, bir EKG kayıt cihazına kablosuz olarak veya kablolarla bağlanır. Prosedür genellikle bir kardiyak fizyolog (eğitimli uzman) tarafından gerçekleştirilir. EKG kayıtları bir kardiyolog tarafından incelenir.

Ekokardiyogram: Ekokardiyogram, gevşeme ve kasılma açısından kalp kaslarının yanı sıra kapakların işlevini kontrol etmeye yardımcı olabilir. Ayrıca kalbin boyutunu ve kalp kasının kalınlığını da değerlendirebilir. Göğüs rahatsızlığı, nefes darlığı, çarpıntı, baş dönmesi gibi semptomların değerlendirilmesinde veya inme risklerinin değerlendirilmesinde çok faydalıdırlar.

Bu test, kalbin bir görüntüsünü oluşturmak için yüksek frekanslı ses dalgaları (ultrason) taramasını kullanır. Ağrısız bir işlemdir ve klinikte deneyimli bir kardiyak fizyolog veya kardiyolog tarafından yapılabilir.

Stres Testleri – Egzersiz EKG ve Egzersiz Ekokardiyogramı: Koşu bandı testi veya egzersiz tolerans testi (ETT) olarak da bilinen stres testi, kalbin stres altındayken veya yorucu fiziksel aktiviteler veya egzersizler sırasında çok çalışırken nasıl performans gösterdiğini kaydeder. Ayrıca sonuçlar, hastanın daha güvenli bir şekilde yapabileceği doğru seviye ve türdeki egzersizlerin değerlendirilmesine de yardımcı olabilir.

Koşu bandı stres egzersiz elektrokardiyogramı (EKG) prosedüründe hastanın göğsüne elektrotlar (sensörler) takılır ve bir EKG makinesine bağlanır. Daha sonra hastadan yavaş yavaş daha hızlı ve daha dik hale gelecek olan koşu bandında yürümesi istenecektir. Hasta düzenli aralıklarla semptomlar, KB, kalp hızı ve EKG açısından değerlendirilecektir. Hasta, stres testi yaparken yaşadığı semptomlar varsa ilgili tıp doktoruna bildirmelidir. Tüm test yaklaşık 30 dakika sürebilir.

Stres ekokardiyogramında, hasta, koşu bandı stres egzersiz elektrokardiyogramı (EKG) prosedür protokolünde olduğu gibi fiziksel olarak strese girecektir. Egzersizin zirvesinde, egzersiz sırasında kalp fonksiyonunu değerlendirmek için kalbin ultrason görüntülerinin alınabilmesi için hastadan durması istenecektir.

Koroner Kalsiyum Skorlama: Bu, kalbinize kan sağlayan arterlerin kalsifikasyonunun varlığını, bölgesini ve şiddetini aramak için güçlü bir X-ray makinesi kullanan, invazif olmayan bir görüntüleme testidir. Koroner Arter Kalsiyumunun varlığı ve kapsamı, koroner arter darlığının varlığını öngörebilir, ancak genel olarak koroner aterosklerozun kapsamını, darlığın şiddetinden daha iyi bir belirteçtir. Koroner arterlerin kökenlerini değerlendirmek için de kullanılabilir. İnvaziv olmadığı için iyileşme süresi gerektirmezler.

BT Koroner Anjiyografi: Koroner BT Anjiyogram, kalbinize kan sağlayan arterlerin kalsifikasyonunun varlığını, bölgesini ve şiddetini aramak için güçlü bir X-ray cihazının kullanıldığı başka bir BT kalp taraması türüdür. BT Koroner Anjiyografi’de damarlara özel bir boya (kontrast) enjekte edilir, kalbe ve koroner arterlere karışması sağlanır. Koroner arterler anormal çıkışlar veya seyir açısından ve koroner arterlerdeki herhangi bir tıkanıklığın varlığı, yeri ve şiddeti açısından değerlendirilebilir.

İnvaziv olmadığı için iyileşme süresi gerektirmezler. Bununla birlikte, koroner kalsiyum skorlamasına kıyasla damarlara kontrast enjeksiyonu ve daha yüksek dozda radyasyon içerir.

Kardiyak MR: Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR), doktorların kalbin yapısıyla ilgili sorunları değerlendirmesine yardımcı olacaktır. Tarama makinesi, kalbin ve çevresindeki dokunun resimlerini oluşturmak için bir manyetik alan kullanır. Sonuçlar, kalp yapısının daha net bir görüntüsünü sağlar. Tarama prosedürü ağrısızdır ve invaziv değildir.

Anjiyo: Bu prosedür lokal anestezi ve hafif sedasyon altında yapılır. El bileği veya kasık bölgesindeki büyük atardamara ince, esnek, içi boş bir tüp (kateter) sokularak kalbe ve koroner arterlere yönlendirilir. Bunu, koroner arterleri X-ışınları kullanarak görselleştirmek için artere özel bir boya (kontrast) enjeksiyonu takip eder. Bu anjiyogramlar, kardiyoloğun koroner arterlerinizdeki herhangi bir daralmayı görmesini sağlar.

İnme, kalp krizi, uzuv kaybı ve hatta ölüm gibi küçük ama belirgin büyük riskler içerdiğinden, bu invaziv testler yalnızca pozitif stres testi veya pozitif BT Koroner Anjiyografi sonucu veya her ikisi gibi güçlü nedenler varsa yapılır.

Kalp hastalığının erken teşhisi için check up yaptırmak faydalıdır ve hayat kurtarabilir. Bu nedenle ailenizde kalp hastalığı yaşamış olan bireyler varsa ya da daha önce herhangi bir kalp rahatsızlığı geçirdiyseniz doktorunuzun önerdiği aralıklarla kardiyoloji check up yaptırmanız gereklidir.

 

Yazar: Murat Fazlıoğlu

Murat FAZLIOĞLU