Murat FAZLIOĞLU

Aktif Kocaeli HastanesiAktif International ÇiftlikköyAktif International Yalova
Uzm. Dr.
Murat FAZLIOĞLU
Kardiyoloji

Eğitim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. (Uzmanlık)

Mesleki Tecrübeleri:

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D. (2001-2006)
Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi (2006-2008
Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi (2008-)
Aktif International Çiftlikköy (2018-)
Aktif International Kocaeli (2024-)

Tıbbi İlgi Alanları:

Hipertansiyon (tansiyon yüksekliği) tanı, tedavi ve takibi; tansiyon holter işlemleri
Hiperlipidemi (kolesterol yüksekliği) tanı, tedavi ve takibi
Diabet (kan şekeri yüksekliği) kalp ve damar sistemine etkileri tanı, tedavi ve takibi
Koroner arter(kalp damarları) hastalıkları tanı, tedavi ve takibi; koroner girişimsel işlemler(anjiyografi-balon-stent)
Bacak ve kol damarları (periferik arter) hastalıkları; şah damarları (karotis arter) hastalıkları tanı, tedavi ve takibi, böbrek atardamarları (renal arter) hastalıkları tanı, tedavi ve takibi; karotis-periferik-renal girişimsel işlemler(anjiyografi-balon-stent)
Kalp yetmezliği tanı, tedavi ve takibi
Kalp kapak hastalıkları tanı, tedavi ve takibi
Ritim bozuklukları tanı, tetkik, tedavi ve takibi; ritim holter işlemleri; pacemaker (kalp pili) uygulamaları
Erişkin doğumsal (konjenital) kalp hastalıkları tanı, tetkik ve tedavisi
Kalp kası hastalıkları (kardiyomiyopati, miyokardit) tanı, tetkik ve tedavisi
Ekokardiyografi
Efor stress testi
Kalp Sintigrafisi

Mesleki Üyelikler:

Türkiye Tabipler Birliği (TTB)
İstanbul Tabip Odası
Türk Kardiyoloji Derneği (TKD)
European Society of Cardiology (ESC)

 

Tıbbi Danışma Formu