Murat FAZLIOĞLU

Aktif International KocaeliAktif International Yalova
Uzm. Dr.
Murat FAZLIOĞLU
Kardiyoloji

UZMANLIK ALANI: Kardiyoloji

TIP EĞİTİMİ: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

KARDİYOLOJİ İHTİSASI: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D.

İŞ TECRÜBESİ:
-Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji A.B.D.(2001-2006)
-Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi(2006-2008
-Uzmanlar Özel Yalova Hastanesi(2008-)
-Aktif İnternational Çiftlikköy(2018-)
-Aktif İnternational Kocaeli(2024-)

BİLİMSEL VE MESLEKİ KURULUŞ ÜYELİKLERİ:
-Türkiye Tabipler Birliği(TTB)
-İstanbul Tabip Odası
-Türk Kardiyoloji Derneği(TKD)
-European Society of Cardiology(ESC)

İLGİ, TECRÜBE ve HİZMET ALANLARI:
-Hipertansiyon(tansiyon yüksekliği) tanı, tedavi ve takibi; tansiyon holter işlemleri
-Hiperlipidemi(kolesterol yüksekliği) tanı, tedavi ve takibi
-Diabet(kan şekeri yüksekliği) kalp ve damar sistemine etkileri tanı, tedavi ve takibi
-Koroner arter(kalp damarları) hastalıkları tanı, tedavi ve takibi; koroner girişimsel işlemler(anjiyografi-balon-stent)
-Bacak ve kol damarları (periferik arter) hastalıkları; şah damarları (karotis arter) hastalıkları tanı, tedavi ve takibi, böbrek atardamarları (renal arter) hastalıkları tanı, tedavi ve takibi; karotis-periferik-renal girişimsel işlemler(anjiyografi-balon-stent)
-Kalp yetmezliği tanı, tedavi ve takibi
-Kalp kapak hastalıkları tanı, tedavi ve takibi
-Ritim bozuklukları tanı, tetkik, tedavi ve takibi; ritim holter işlemleri; pacemaker(kalp pili) uygulamaları
-Erişkin doğumsal (konjenital) kalp hastalıkları tanı, tetkik ve tedavisi
-Kalp kası hastalıkları (kardiyomiyopati, miyokardit) tanı, tetkik ve tedavisi
-Ekokardiyografi
-Efor stress testi
-Kalp Sintigrafisi

Tıbbi Danışma Formu