Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

Tahmini Okuma Süresi: 4 dakika

 

Aktif International Hastanelerinde Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi

 

Aktif International Hospital’da Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi bölümümüz çocuk ve gençlerin ruh sağlığı bakımı konusunda uzmanlaşmıştır. Genç hastalardaki ruh sağlığı sorunlarının karmaşıklığını anlıyor ve empatik, kanıta dayalı psikiyatrik bakım sağlıyoruz. Genç hastalarımızın zihinsel, duygusal ve gelişimsel refahını desteklemeyi amaçlıyoruz.

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığına Yaklaşımımız

Yaklaşımımız bütünsel ve hasta merkezlidir; her çocuğun veya ergenin kendine özgü koşullarını anlamaya odaklanır. Genç hastaların duygularını ve zorluklarını açıkça tartışabilecekleri güvenli ve destekleyici bir ortam yaratmaya öncelik veriyoruz. Amacımız onları zihinsel sağlıklarını iyileştirecek başa çıkma mekanizmaları ve stratejileriyle güçlendirmektir.

Çocuk ve Ergenlere Yönelik Psikiyatri Hizmetleri

Duygudurum bozuklukları, anksiyete bozuklukları, DEHB (Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu), otizm spektrum bozuklukları ve diğer zihinsel sağlık sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi de dahil olmak üzere geniş bir yelpazede psikiyatrik hizmetler sunuyoruz. Ayrıca davranışsal zorluklar, okul zorlukları ve aile ilişkileri sorunları için de destek sağlıyoruz.

Kapsamlı Tanısal Değerlendirmeler

İlk değerlendirmelerimiz kapsamlıdır; klinik görüşmeleri, psikometrik değerlendirmeleri ve diğer sağlık profesyonelleriyle işbirliğini içerir. Bu bütünsel yaklaşım, doğru tanıyı ve her hastanın ihtiyaçlarının daha derinlemesine anlaşılmasını sağlar.

Bireyselleştirilmiş Tedavi Planları

Tanısal değerlendirmeye dayanarak psikoterapi, ilaç yönetimi ve yaşam tarzı önerilerini içerebilecek kişiselleştirilmiş tedavi planları geliştiriyoruz. Aileleri tedavi sürecine dahil ediyoruz, bakım planının etkinliğini artırmak için eğitim ve destek sağlıyoruz.

Çocuk Psikiyatrisi Uzman Ekibimiz

Bölümümüzde deneyimli çocuk ve ergen psikiyatristleri, klinik psikologlar ve yardımcı ruh sağlığı profesyonelleri görev yapmaktadır. En son psikiyatrik tedaviler konusunda son derece eğitimlidirler ve kendilerini hastalarının refahına adamıştırlar.

Psikiyatrinin Genel Sağlık Hizmetleriyle Bütünleştirilmesi

Psikiyatrik bakımın genel sağlık bakımıyla bütünleştirilmesine inanıyoruz. Psikiyatristlerimiz, çocuğun refahını tüm yönleriyle ele alan kapsamlı bakım sağlamak için çocuk doktorları, eğitimciler ve diğer uzmanlarla yakın işbirliği içinde çalışır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Çocuk psikoloğu ile çocuk psikiyatristi arasındaki fark nedir?

Çocuk psikiyatristi ilaç yazabilen tıp doktorudur, psikolog ise psikoterapiye odaklanır ve ilaç yazamaz.

Çocuğumun bir psikiyatriste gitmesi gerekip gerekmediğini nasıl anlarım?

Çocuğunuzda önemli davranış değişiklikleri, ruh hali bozuklukları veya okulda veya sosyal ortamlarda zorluklar yaşanıyorsa, psikiyatrik değerlendirme yararlı olabilir.

Çocuk psikiyatristleri ne tür tedaviler sağlar?

Tedaviler arasında çocuğun özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış psikoterapi, ilaç yönetimi ve yaşam tarzı tavsiyeleri yer alır.

Çocuk psikiyatrisinde her zaman ilaç reçete edilir mi?

İlaç bireysel ihtiyaçlara göre reçete edilir. Her durum ilaç kullanımını gerektirmez ve kararlar çocuğun yüksek yararı dikkate alınarak alınır.

Psikiyatrik tedavi sırasında çocuğuma nasıl destek olabilirim?

Destek, çocuğun durumunu anlamayı, tedavi sürecine dahil olmayı ve istikrarlı ve destekleyici bir ev ortamı sağlamayı içerebilir.

Çocuklara yönelik psikiyatri hizmetleri gizli midir?

Evet, gizlilik tüm psikiyatri hizmetlerinin önemli bir bileşenidir, ancak ebeveynlerin katılımı küçük çocuklar için çok önemlidir.

İlgili Tedaviler
Birim Doktorlarımız