Keriman AKYILDIZ

Aktif International Yalova
Uzm. Dr.
Keriman AKYILDIZ
Psikiyatri

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İzzet Baysal Üniversitesi Psikiyatri ABD (Uzmanlık)

Yabancı Dil: İngilizce

Mesleki Tecrübeleri:

Aktif International Hospital Yalova (Devam ediyor)
Artvin Devlet Hastanesi

Mesleki Üyelikler:

Türkiye Psikiyatri Derneği Üyeliği
Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği Üyeliği
İstanbul Tabip Odası

Akademik Çalışmalar:

Kognitif ve Davranış Terapileri Eğitimi (4 modülden oluşan yaklaşık 350 saatlik teorik ve uygulamalı eğitim programı 4. modül devam ediyor)
Anksiyete Bozukluklarında KDT: Yaşantısal Süreçlerin Kullanımı (Leslie SOKOL)
II. DEHB Enstitüsü (İstanbul)
Alkol Bağımlılığı Tedavisinde Sık Karşılaşılan Güç Durumlara Yaklaşım (Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi)
“Aile Terapilerinin Temelleri” I. Aşama Eğitimi (Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi)
“Anksiyete Bozukluklarında Farmakoterapi ve Psikososyal Tedavi Şekilleri Eğitim Programı” (Türkiye Psikiyatri Derneği Anksiyete Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi)
Adli Psikiyatri Kursu (Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şubesi)
“Bolu ve Düzce İl Merkezlerinde Yaşayan Çocuklarda Depreme Bağlı Ruhsal Sorunlar: Ebeveyn Psikopatolojisinin Etkileri” Araştırma Projesi
“Abant İzzet Baysal Üniversitesinde Yaşam Olayları Ruh Sağlığı İlişkisi” Araştırma Projesi
“İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesine Başvuran Hastalarda Ruh Sağlığı Hizmetine Ulaşım Yolları” Araştırma Projesi

Tıbbi Danışma Formu