İsmet Önder

Aktif International Çiftlikköy
Uzm. Dr.
İsmet Önder
Dahiliye – İç Hastalıkları

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları (Uzmanlık)

Mesleki Deneyimleri:

Aktif International Hastanesi Çiftlikköy (Devam ediyor)
Yalova Devlet Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları:

İç Hastalıkları (İlgili Bölümleri)

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipleri Birliği

Sertifikalar:

Hekimler için Hemodiyaliz Sertifikası
Gastroskopi Sertifikası

Tıbbi Danışma Formu