Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU

Aktif International Yalova
Opr. Dr.
Aliye Ceyla ÖZBAYOĞLU
Plastik ve Estetik Cerrahi

Eğitim:

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi (1994 – 2001)
TC Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı (Uzmanlık)

Yabancı Dil: İngilizce

Mesleki Tecrübeler:

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. Plastik Rek. Ve Estetik Cer. AD. (2002 – 2008)
Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi (2009 – 2011)
Yalova Devlet Hastanesi (2011 – 2015)

Mesleki Üyelikler:

Estetik Plastik Cerrahi Derneği
İstanbul Tabip Odası

Akademik Yayınlar:

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Karabağlı Y., Koçman A.E.,Köse A.A.,Özbayoğlu A.C.,Çetin C.:Adhesive bands to prevent fogging of lenses and glasses of surgical loupes or microscopes. Plastic and Reconstructive Surgery, 2006 Feb., 117(2): 718-719 ISSN: 0032-1052
Şakrak T, Köse AA, Karabağlı Y, Koçman E, Özbayoğlu AC, Çetin C. Rat tail revascularization model for advanced microsurgery training and research. Journal of Reconstructive Microsurgery, 2011 Sep, 27(7) : 391-396 ISSN
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (proceedings) basılan bildiriler:

Kose AA, Ozbayoglu AC, Karabaglı Y, Tuncel N, Sahinturk V, Çelik M, Çetin C. The effects of platellet rich plasma on a rat sciatic nerve crush injury model. 11th ESPRAS Congress, Rodos, 2009
Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Vural M, Aslantaş A., Çetin C. Geniş meningomyelosel defektlerinin kapatılmasında çift taraflı latissimus dorsi ilerletme flebi. Türk Nöroşirurji Dergisi. 16(1): 45-47, 2006
Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Çetin C. Tübüler tırnak (pincer nail) tedavisinde Kosaka stratejisi ile alınan sonuçlar. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 15(2): 105-08, 2007.
Özbayoğlu AC, Aksungur E, Demiröz AS. Alev yanığı zemininde gelişen pyojenik granülom ve literatürün gözden geçirilmesi: Olgu sunumu. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi. 19(1): 27-29, 2011
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

Karabağlı Y, Köse A A, Koçman E, Özbayoğlu C, Çetin C. Çocuk grubunda oyuncaklara bağlı oluşan yaralanmalar. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:160, Ankara, 2006.
Karabağlı Y, Köse A A, Koçman E, Özbayoğlu C, Çetin C. Alt dudak tümörlerinde ilerletme mukozal, muskulomukozal v-y flep uygulamamız. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:218, Ankara, 2006.
Karabağlı Y, Köse A A, Açıkalın M, Özbayoğlu C, Çetin C. Tendon yaralanmasında oluşan kılıf defektinin primer kapatılmasıyla oluşan minimal kompartman sendromunun tendona etkisi. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:58, Eskişehir, 2007.
Elmas İ, Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Çetin C. Duman inhalasyon hasarında nitrik oksit sentaz inhibitörlerinin akciğer parankimi üzerine etkileri: Deneysel çalışma. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:60, Eskişehir, 2007.
Karabağlı Y, Köse A A, Elmas İ, Özbayoğlu C, Çetin C. ‘Beramendi youth lift threads’ metodunu kullanarak yaptığımız yüz ve kas asma ilk sonuçlarımız. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:66, Eskişehir, 2007.
Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Şakrak T, Çetin C. Spontan 3. parmak derin fleksör tendon rüptürü: Olgu sunumu. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:121, Eskişehir, 2007.
Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Kıvanç Ö, Çetin C. Erken çocukluk döneminde malign melanom: Olgu sunumu. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:223, Eskişehir, 2007.
Köse A A, Karabağlı Y, Şakrak T, Özbayoğlu C, Çetin C. İmmünsupresif hastalarda lokal mantar enfeksiyonlarına bağlı ekstremite kayıpları. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s: 225, Eskişehir, 2007.
Karabağlı Y, Köse A A, Özbayoğlu C, Şakrak T, Çetin C. Hidrodiseksiyon yönteminin tam kat greft alımında kullanımı. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:248, Eskişehir, 2007.
Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Tuncel N, Şahintürk V, Çetin C. Deneysel sıçan siyatik sinir ezilme tipi yaralanma modelinde sinir rejenerasyonunda trombositten zengin plazmanın etkileri. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:742-743, Antalya, 2008.
Karabağlı Y, Köse A A, Özbayoğlu C, Çetin C. Uzatılmış posterior interosseoz ada flebi ile parmak doku defektlerinin kapatılması ve parmak rekonstrüksiyonları. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:174, Antalya, 2008.
Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Çetin C. Meme asimetrisine liposuction yaklaşımı. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:710, Antalya, 2008.
Şakrak T, Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Kıvanç Ö, Çetin C. Yanık ünitemizde uygulanan tedavi algoritmaları ve 10 yıllık tarama sonuçlarımız. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:83, Antalya, 2008.
Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Çetin C. Preseptal sellülit ile ortaya çıkan osteoradyonekroz olgusu. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:478, Antalya, 2008.
Karabağlı Y, Köse A A, Özbayoğlu A C, Şakrak T, Çetin C. Çocuk yaş grubunda doku genişleticinin sindaktili olgularında uygulanması. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:428, Antalya, 2008.
Şakrak T, Köse A A, Karabağlı Y, Özbayoğlu C, Akan T, Çetin C. Temel mikrocerrahi eğitiminde kuyruk revaskularizasyon modeli. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:210, Antalya, 2008.
Özbayoğlu A C, Köse A A, Karabağlı Y, Akan T, Çetin C. Prezervatif sonda kullanımına bağlı gelişen penil nekroz olgusu. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, s:215, Antalya, 2008.
Katıldığı Kurs, Toplantı ve Seminerler

A. Uluslararası kongre ve toplantılar

A1. 5. International Euroasian Aesthetic Plastic Surgery and ISAPS Course. 19-23 June 2013, İstanbul
A2. İstanbul Advanced Rhinoplasty Course. 19-23 June 2013, İstanbul

B. Ulusal kongre ve toplantılar

B1. Vaskuler Anomalilere Yaklaşım. 20 Eylül 2002, Kocaeli.
B2. Dudak-Damak Yarıklarında Sekonder Girişimler. 21 Nisan 2003, Eskişehir.
B3. 25. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 14-17 Ekim 2003, Samsun.
B4. 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 21-25 Eylül 2004, Ankara.
B5. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 10-13 Mart 2005, Kastamonu.
B6. 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 20-23 Eylül 2006, Ankara.
B7. 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 17-20 Ekim 2007, Eskişehir.
B8. Üst Ekstremite Periferik Sinir Sempozyumu. 30 Kasım-2 Aralık 2007, Eskişehir.
B9. 30. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 15-19 Ekim 2008, Antalya.
B10. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği, Kış Sempozyumu. 13-16 Mart 2011, Bursa.
B11. 34. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi. 31 Ekim-4 Kasım 2012, Antalya.
B12. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 18. Ulusal Kongresi. 11-12 Ocak 2014, İstanbul.
B13. Estetik Plastik Cerrahi Derneği 20. Ulusal Kongresi. 9-10 Ocak 2016, İstanbul.

C. Ulusal kurs ve Çalıştaylar

C1. 2. Maksillofasiyal Cerrahi Çalıştayı ve Kursu. 14-15 Mayıs 2004, Ankara.
C2. 6. Deneysel Hayvan Çalışmaları Temel Eğitim Günleri. 3-4 Mayıs 2006, Eskişehir.
C3. Lazer Kursu. 30 Kasım 2007, Eskişehir.
C4 1. Plastik Cerrahi Okulu. 25-31 Mayıs 2008, Antalya.

Tıbbi Danışma Formu