Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Nodülleri

Tiroid Hastalıkları ve Tiroid Nodülleri

Tiroid nodülleri, esasen tiroid bezinde oluşan topaklardır ve nodüller solid, kistik (sıvı dolu) veya her ikisinin kombinasyonu olabilir. Aynı zamanda tiroid nodülleri tiroid bezinin herhangi bir yerinde gelişebilir. Tiroid nodüllerinin en az %85’i iyi huyludur, bu nedenle tiroid kanseri tüm tiroid nodüllerinin sadece küçük bir yüzdesini oluşturur. Tiroid nodülleri genellikle ciddi bir durum olarak kabul edilmez ve çoğu zaman herhangi bir semptom göstermeden tespit edilir.

Tiroid nodülleri en sık olarak, doktor hastanın boynunu muayene ederek tiroid bezini hissettiğinde bulunur. Bazen tiroid nodülleri, bir hasta başka bir nedenle röntgen veya boyun taraması aldığında bulunur.

Tiroid Nodülü Belirtileri

Tiroid nodülü hastalarında genellikle herhangi bir semptom görülmez, ancak bazı durumlarda şu belirtiler ortaya çıkabilir;

  • Boyunda bir yumru
  • Solunum tüpünde rahatsız edici basınç hissi

Tiroid nodülleri ayrıca nadiren aşırı tiroid hormonu tiroksin üretebilir. Bu nadirdir, ancak tiroid nodülü olan tüm hastaların tiroid uyarıcı hormon (TSH) için kan testi yaptırmalarının nedeni budur. Ekstra tiroid hormonu üreten tiroid nodülleri, aşağıdakileri içeren hipertiroidizm semptomlarına neden olabilir:

  • Açıklanamayan kilo kaybı
  • Titreme
  • Sinirlilik
  • Hızlı veya düzensiz kalp atış hızı

Tiroid nodüllerinin küçük bir yüzdesi maligndir (kanser). Kanser olan tiroid nodülleri çok yavaş büyüme eğilimindedir.

Benign Tiroid Nodülleri Tedavisi

Gözlem: Biyopsi tiroid nodülünün iyi huylu olduğunu gösteriyorsa, doktor sadece hastayı ve tiroid nodülünü izlemeyi önerebilir.

Tiroid Hormon Tedavisi: Tiroid hormonu almanın iyi huylu tiroid nodüllerinin büyümesini etkilediğini destekleyecek çok az kanıt olmasına rağmen, iyi huylu tiroid nodülleri için tiroid hormonu reçete etme uygulaması devam etmektedir.

Ameliyat: Bazen açıkça iyi huylu tiroid nodülleri ameliyatla tedavi edilir.

Malign Tiroid Nodülleri (Kanser) Tedavisi

Malign olan tiroid nodüllerinin hemen hepsi ameliyatla tedavi edilir. Tiroid bezinin tamamen çıkarılması (total tiroidektomi) ve tiroid bezinin yarısının çıkarılması (tiroid lobektomi) dahil olmak üzere cerrahinin kapsamı seçenekleri doktor ve hasta tarafından tartışılmalıdır. Tiroid cerrahisini sadece uzman tiroid kanseri cerrahları yapmalıdır çünkü gırtlağa giden sinirler ve kalsiyumu kontrol eden bezler de dahil olmak üzere hastalar için risk önemli ölçüde daha fazladır.

Tiroid Hastalıkları Nelerdir?

Graves Hastalığı: Graves hastalığı, vücutta tiroid hormonunun aşırı üretiminin (hipertiroidizm) en yaygın nedenidir. Adını 1835’te bu durumu ilk kez tarif eden hekimden almıştır. Graves hastalığı, vücudun bir nedenden dolayı kendisini anormal olarak tanıdığı ve kendisine karşı bir antikor ürettiği otoimmün bir durumdur. Graves hastalığında bu antikor tiroid bezinin kendisine karşı üretilir. Günümüzde Graves hastalığı, aslında tiroid uyarıcı immünoglobulin (TSI) adı verilen antikoru ölçen bir kan testi ile teşhis edilebilmektedir. Graves hastalığının tedavisinde birkaç farklı yaklaşım vardır. Bunlar, anti-tiroid ilaçları ile tıbbi tedavi, radyoaktif iyot tedavisi ve ameliyatı içerir. Bu hastalığın yönetimi ve tedavisinde kapsamlı değerlendirme ve kişiye özel bakım gereklidir. Graves hastalığı, tiroid bezinin tamamen alınmasını gerektirir ve sadece uzman cerrahlar tarafından yapılmalıdır.

Substernal Guatr: Substernal guatr, tiroid bezinizin göğse doğru uzanan anormal genişlemesinin olduğu bir durumdur. Durumun rapor edilmiş birçok tanımı vardır ve en yaygın olarak kabul edilen tanım şudur; guatr hacminin >%50’si göğse uzandığında. Substernal guatrlarının çoğu herhangi bir ağrı oluşturmaz, ancak büyüklüklerinden dolayı semptomlar üretebilirler. Substernal guatrının en sık görülen semptomu boyunda bir yumru veya kitledir. Bununla birlikte, substernal guatrlar, dışa doğru büyümedikleri için boyunda bir yumru oluşturmayabilir. Guatr aslında boynunuzun arka kısmına doğru ve göğüs bölgesine doğru büyüyebilir. Substernal guatrın diğer semptomları arasında boğazda bir yumru hissi, yutma güçlüğü, nefes almada zorluk ve hatta aşırı durumlarda ses değişiklikleri ve hatta ses teli felci sayılabilir. Substernal guatrların en yaygın nedeni, uzun yıllar boyunca göğüs boşluğuna büyüyen uzun süreli multinodüler guatrlardır.

Hashimoto Tiroidi: Tiroidit, tiroid iltihabı anlamına gelir. Hashimoto tiroiditi, vücudumuzun tiroide karşı antikor ürettiği ve tiroidin iltihaplanmasına ve hasar görmesine neden olan otoimmün bir hastalıktır. Tiroid hasar gördüğünde, genellikle tiroid hormonu (hipotiroidizm) üretmeyi durdurabilir. Hashimoto tiroiditi, hipotiroidizmin en yaygın nedenidir. Bağışıklık sisteminizin tiroid üzerindeki sürekli saldırısı, tiroidin iltihaplanmasına yol açar. Tiroid kanseri ile tiroidit arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Tiroidit “psödonodüller” oluşturabilir. Tiroid nodülleri ve tiroidit pseudonodülleri aynı şey değildir. Hashimoto tiroiditi o kadar iltihaplanabilir ve büyüyebilir ki, kompresif semptomlara neden olur. Hashtimoto tiroiditi için tiroid cerrahisi yaygın olarak gerekli olmasa da, son kanıtlar, çok semptomatik seçilmiş hastalarda, uzman tiroid cerrahisinin son derece faydalı olabileceğini düşündürmektedir.

 

Yazar: Muharrem Kuzkaya

Muharrem KUZKAYA