Oküler Biyometri

Katarakt ameliyatından önce tanı testi olarak kullanılan oküler biyometri, ayrıca;

  • Göz küresinin uzunluğu veya eksenel uzunluk.
  • Keratometri veya kornea eğriliğinin ölçümü.
  • Kornea ve iris arasında yer alan ve sulu mizahla dolu yapı olan ön odacığın derinliğini ölçmektede kullanılan bir testtir.

Oküler Biyometri Testi Öncesi Hazırlık

IOL Master oküler biyometri, özellikle herhangi bir ön hazırlık veya göz bebeği genişlemesi gerektirmez, ancak testin kontakt lens olmadan yapılması gereklidir. Bu nedenle, testi yapmadan 24 ila 48 saat önce lens kullanmayı bırakmanız önerilir.

Oküler Biyometri Testi Nasıl Yapılır?

Test, oturma pozisyonunda ve göz hizasında fiziksel temas olmaksızın bir biyometre kullanılarak gerçekleştirilir. Veriler toplandıktan sonra, göz doktoru sonuçları analiz etmekten, yorumlamaktan ve ziyaret sırasında hastayla birlikte değerlendirmekten sorumlu olacaktır.

Oküler Biyometrinin Diğer Kullanım Alanları

Oküler biyometri yüksek miyopi (şeffaf lens) durumlarında göz içi lens implantı ile katarakt ameliyatı veya refraktif cerrahi düşünüldüğünde, söz konusu lensin sahip olması gereken gücün hesaplanmasını sağladığı için önemli bir unsurdur.

Ek olarak, oküler biyometri ilerleyici miyopiyi izleme imkanı sunar.

Göz Biyometri Türleri

Her hastanın göz boyutu, diyoptri sayısı gibi özellikleri oldukça değişken olduğu için ilk olarak bilmemiz gereken her kişiye implante edilecek göz içi merceğin ölçülerinin kişiye özel olması gerektiğidir.

Gözün farklı ölçümlerini hesaplamak için, duruma göre, çeşitli oküler yapılardan geçerken ışığın veya bir ultrason ışınının davranışını başlangıç noktası alarak iki prosedür vardır:

1. Optik biyometri veya kısmi tutarlılık interferometrisi (IOL Master):

Göz küresine iki ışık huzmesinin yansımasına dayanır ve bunlar gözden geçerken yapıları arasındaki farklı mesafeleri ölçebilir. Bu sayede aynı cihazda sadece gözün ön tepe noktası ile retinanın karşı noktası arasındaki mesafe olan gözün eksenel uzunluğunun ölçümünü elde edebiliyoruz, aynı zamanda kameranın derinliğini de alabiliyoruz. Korneanın eğriliği veya keratometri ve beyaz-beyaz mesafe veya kornea çapı ölçümüde yapılabiliyor.

Ölçüm Nasıl Yapılır?

Her ölçümü gerçekleştirmek için hastanın ekranda görünen bir çarpı işaretinin ortasındaki kırmızı noktaya bakması gerekir. Tipik olarak, beş ölçüm alınır ve ortalama değer türetilir.

Prosedürün sunduğu avantajlar nelerdir?

Hastanın gözüyle doğrudan temas yoktur ve bu nedenle anestezi veya göz bebeği genişlemesi gerekmez.

Aynı şekilde, hem hastalar arasında enfeksiyon riski, hem de nihai kornea yaralanması riski daha düşüktür.

  • Ölçüm çok hızlıdır, fazla zaman gerektirmez ve tekrarlanması kolaydır.
  • Sistem ölçüm yaparken sağ göz mü yoksa sol göz mü olduğunu otomatik olarak algılayarak bu anlamda herhangi bir hata payını ortadan kaldırır.

En zor durumlarda bile, örneğin kanama, katarakt vb. gibi opak ortamlar ortaya çıkmadığı sürece yüksek hassasiyet sunar.

2. Ultrasonik biyometri: Echo-A:

Yüksek frekanslı bir ultrason ışınının doğrudan fiziksel temasla veya probu sulu bir ortama daldırılarak kornea üzerine yönlendirilmesini içerir.

Ölçüm Nasıl Yapılır?

Fiziksel formüllerin uygulanması sayesinde, ultrasonun emisyonun başlangıcından farklı ekoların görünümüne kadar kat ettiği boşluk elde edilir, böylece oküler yapılar arasındaki boşlukların toplam toplamı bize sonuç olarak eksenel alanı gösterir.

Ultrason kullanarak oküler biyometri gerçekleştirmenin iki yolu vardır:

Aplanation veya iletişim yöntemi:

Hasta dik pozisyonda koltuğa oturtulduktan ve baş düz olduktan sonra, probun kornea yüzeyine doğrudan temasını gerektiren bir teknik olduğu için anestezi uygulanır.

Probun korneaya tamamen dik olarak yerleştirilmesi çok önemlidir, aksi takdirde ekonun tamamını değil sadece bir kısmını yansıtacaktır.

Her bir gözde en az beş ölçüm yapılmalıdır.

Daldırma yöntemi:

Hasta sedyede ve anestezi altında yatacaktır. Ancak bu durumda sondanın daldırıldığı gözün üzerine içi sıvı dolu plastik bir silindir yerleştirilir. Ultrason biyometreleri temelde kolay erişilebilir olma ve opak ortamlarda çok kullanışlı olma avantajını sunar.

Ancak, kornea üzerindeki baskının mümkün olduğunca hafif olması için özel bir hazırlığa sahip olması gereken profesyonele büyük iş düşmektedir.

Oküler Biyometri Testi Sonrası

IOL Master oküler biyometri, invaziv olmayan bir tekniktir, bu nedenle gözle doğrudan temas gerektirmez ve advers reaksiyonlar oluşturmaz. Bu nedenle testten sonra herhangi bir günlük aktivite sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

Cihazdan gelen ışık gözlerime zarar verebilir mi?

Hayır, ışık kızılötesi olduğundan hiçbir şey görmezsiniz ve ultrason gibi göz dokuları tarafından emilmez bu sebeple işlem tamamen zararsız.

Ölçüm yanlış olabilir mi?

Modern cihazlar yanlışlıklardan muaf değildir, ancak test bunları minimuma indirir. Asıl yanlışlık, kendine has özellikleri olan canlı bir doku olduğu için ölçülecek göze bağlıdır. Nüfusun çoğunluğunda geliştirilen kurallara ve formüllere tüm gözler uymaz. Neyse ki yanlışlık derecesi çok düşüktür.

Biyometri can yakar mı?

Kesinlikle hayır, optik biyometride herhangi bir cihazla temas gerekli değildir, çünkü ışık bir düzenleme elemanı olarak kullanılır. Ultrasonik form ise, (göz içi basıncını ölçtüğümüzde olduğu gibi) anestezik bir göz damlası damlatılır, böylece probun yüzeysel teması fark edilmez.

Biyometriden sonra gözlüğe ihtiyacım olmayacak mı?

Bu testte gözün eksenel uzunluğu, korneanın eğriliği, ön kamara derinliği ve beyaz-beyaz (veya iris çapı) belirlenir. Tüm ölçümler otomatiktir ve yalnızca cihazın hastanın gözüne göre ayarlanması gerekir.

Program, ölçülen değerlere dayanarak, o gözün optik konfigürasyonuna en uygun göz içi merceğini seçmemiz için bize önerilerde bulunur. Nihai kararlar cerrah tarafından verilecektir:

  • lens tipi,
  • monofokal,
  • multifokal,
  • torik
  • veya küresel.

Ayrıca, hastanın kişisel durumu için en iyisini tavsiye amacıyla yaşam tarzı ve beklentileri hasta ile birlikte analiz edilmektedir.

Bu veriler nasıl kullanılır?

Bu sayısal verileri, gözlüksüz görme için en uygun olanı elde etmek amacıyla her hasta için ideal lensin diyoptri cinsinden gücünü hesaplayan farklı matematiksel formüllere sokulur yani son dereceyi sıfıra yakın bir şekilde sonuç elde etmek mümkün olur.

Gözün farklı zamanlarda birkaç kez ölçülmesi ve her durumda en uygun formülün seçilmesi, hesaplamada herhangi bir sürpriz veya hata olmaması için çok önemlidir.

Testten sonra birinin bana eşlik etmesi gerekir mi?

Hayır, bu test size başka birinin eşlik etmesini gerektirmez.

Testten önce aç olmak, su içmemek gibi zorunluluklar var mı?

Testi yapmak için oruç tutmak gerekli değildir.

Test sonuçlarını almak ne kadar sürer?

Veriler testle aynı anda elde edilir.

Doktor test sonucunu tamamlandığında yorumlayabilir mi?

Doktor testi uygulamaktan sorumludur ve testin doğru performansını teyit edecek bilgiye sahiptir. Elde edilen sonuçları yorumlaması ve raporlaması gereken kişi, tam bir anamnez ve hastanın muayenesinden sonra klinik bağlamda bunu yapacak olan oftalmologdur.

Testten sonra araba kullanabilir miyim ve duş alabilir miyim?

Evet, testten sonra araba kullanmak veya duş almak gibi herhangi bir günlük aktiviteyi gerçekleştirebilirsiniz.

Testten sonra makyaj yapılabilir mi?

Evet, bu testten sonra makyaj yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.

 

Yazar: Merve Ergin

Merve ERGİN