Mesane Kanseri

Mesane Kanseri

Mesane kanseri, mesane dokularında kanserli (malign) hücrelerin oluştuğu bir hastalıktır.

Mesane, küçük bir balon şeklindedir ve böbrekler tarafından üretilen idrarı depolamak için büyüyen veya küçülen kaslı bir duvarı vardır. Böbreklerde, kanı filtreleyen ve temizleyen küçük tüpler (tübüller) bulunur. Bu tübüller atık taşır ve idrar üretir. İdrar, üreter adı verilen uzun bir tüp vasıtasıyla her böbrekten mesaneye geçer. Mesane, idrarı üretradan geçene ve vücudun dışına çıkana kadar depolar.

Mesanenin içini kaplayan hücrelerde başlayan üç tip mesane kanseri vardır. Bu kanserler, kötü huylu (kanserli) hale gelen hücreler için adlandırılır:

 1. Geçiş hücreli karsinom: Mesanenin en içteki doku tabakasındaki hücrelerde oluşan kanser türüdür. Çoğu mesane kanseri geçiş hücrelerinde oluşur.
 2. Skuamöz hücreli karsinom: Skuamöz hücrelerde (mesanenin içini kaplayan ince, düz hücreler) başlayan kanserdir. Kanser bazen uzun süreli bir enfeksiyon veya tahrişten sonra oluşur.
 3. Adenokarsinom: Mesanenin astarındaki glandüler hücrelerde başlayan kanser türüdür.

Mesane kanseri risk faktörleri

Risk faktörünün varlığı kanser olacağınız anlamına gelmez; ancak risk faktörlerinin olmaması sizin de kanser olmayacağınız anlamına gelmez. Kronik mesane inflamatuar süreçleri, mesane taşları ve mesanedeki divertikül de dikkate alınması gereken diğer faktörlerdir.

Mesane kanseri için risk faktörleri genel olarak şunları içerir:

 • Tütün, özellikle sigara kullanmak.
 • Ailede mesane kanseri öyküsü olması.
 • Mesane kanseri ile bağlantılı belirli gen değişikliklerine sahip olmak.
 • İşyerinde boyalara, metallere veya petrol ürünlerine maruz kalmak.
 • Pelvise radyasyon tedavisi veya siklofosfamid veya ifosfamid gibi belirli antikanser ilaçları ile tedavi edilmiş olmak.
 • Uzun süre idrar sondası kullanmak.

Yaşlılık çoğu kanser için bir risk faktörüdür. Yaşlandıkça kanser olma şansı artar.

Mesane kanserinin belirti ve semptomları

Mesane kanserinin belirti ve semptomları idrarda kan ve idrar yaparken ağrıyı içerir.

Vakaların %85’inde en sık görülen bulgu, mikroskobik veya makroskopik olabilen ağrısız hematüridir (idrarda kan varlığı). Ek olarak, yorgunluk, kilo kaybı ve kemik hassasiyeti gibi mesane kanserine işaret edebilecek bir takım semptomlar vardır ve bunlar daha ileri bir hastalığı gösterebilir.

 • İdrarda kan (kırmızımsı-kahverengi veya parlak kırmızı).
 • Sık idrara çıkma.
 • İdrar yaparken ağrı.
 • Sırtın arka tarafında ağrı.

Mesane Kanseri Teşhisi

Mesane kanserini teşhis etmek için aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

 • Fizik muayene ve sağlık geçmişi
 • Dahili muayene
 • İdrar tahlili
 • İdrar sitolojisi
 • Sistoskopi
 • İntravenöz piyelogram (IVP)
 • Biyopsi

Mesane kanseri erken evrelerinde sıklıkla tedavi edilebilir.

Kanser yüzeysel ise, prognoz aşağıdakilere de bağlıdır:

 • Tümör sayısı.
 • Tümörlerin boyutu.
 • Tedaviden sonra tümörün nüks edip etmediği (geri gelip gelmediği).

Tedavi seçenekleri mesane kanserinin evresine bağlıdır.

Mesane Kanseri Evreleme Aşamaları

Evreleme sürecinde aşağıdaki testler ve prosedürler kullanılabilir:

Bilgisayarlı Tomografi (BT) Taraması: Vücut içindeki bölgelerin farklı açılardan çekilmiş bir dizi ayrıntılı resmini yapan bir prosedür.

Manyetik rezonans görüntüleme (MRI): Beyin gibi vücudun içindeki bölgelerin bir dizi ayrıntılı resmini yapmak için bir mıknatıs, radyo dalgaları ve bir bilgisayar kullanan bir prosedür.

Pozitron emisyon tomografisi (PET) taraması: Vücuttaki kötü huylu tümör hücrelerini bulma prosedürü.

Göğüs röntgeni: Göğüs içindeki organların ve kemiklerin röntgeni çekilir.

Kemik taraması: Kemiklerdeki kanser hücreleri gibi hızla bölünen hücreleri kontrol etme prosedürüdür.

Mesane Kanseri Nasıl Yayılır?

Kanser vücutta üç şekilde yayılır.

 • doku
 • lenf sistemi
 • ve kan yoluyla yayılabilir.

Doku: Kanser dokuda başlar başladığı yerden yakın dokulara yayılır.

Lenf sistemi: Kanser başladığı yerden yayılır ve lenf sistemine girer. Kanser, lenfatik damarlardan vücudun diğer bölgelerine geçer.

Kan: Kanser başladığı yerden yayılır ve kana karışır. Kanser hücreleri, başladıkları yerden (birincil tümör) ayrılır ve lenfatik sistem veya kan yoluyla ilerler.

Mesane Kanseri Tedavisi

Mesane kanseri hastaları için farklı tedavi türleri vardır.

Beş tip standart tedavi kullanılır:

 • Ameliyat
 • Radyoterapi
 • Kemoterapi
 • İmmünoterapi
 • Hedefe yönelik tedavi

Tedavi bittikten sonra bazı testler zaman zaman tekrarlanır. Bu testler aynı zamanda tıbbi takip muayeneleri olarak da adlandırılır.

Mesane kanseri, kanser yüzeysel olsa bile sıklıkla tekrarlar (geri gelir). Mesane kanseri tanısı konulduktan sonra nüks için idrar yollarının izlenmesi standarttır. Sürveyans, test sonuçlarında durumun kötüye gittiğini gösteren değişiklikler olmadıkça, herhangi bir tedavi verilmeden yakın takiptir. Aktif sürveyans sırasında belirli muayene ve testler düzenli olarak yapılır.

 1. Ameliyat

Fulgurasyonlu transüretral rezeksiyon (TUR): Üretra yoluyla mesaneye bir sistoskopun (ince, ışıklı bir tüp) yerleştirildiği cerrahi türüdür. Bir ucunda küçük bir tel halkası olan bir alet, kanseri çıkarmak veya tümörü yüksek enerjili elektrikle yakmak için kullanılır.

Radikal sistektomi: Mesaneyi ve kanserli yakındaki lenf düğümlerini ve organları çıkarmak için yapılan cerrahidir. Bu operasyon, mesane kanseri kas duvarını istila ettiğinde veya yüzeysel bir kanser mesanenin büyük bir bölümünü kapsadığında yapılabilir. Erkeklerde, çıkarılan yakın organlar prostat ve seminal veziküllerdir; kadınlarda rahim, yumurtalıklar ve vajinanın bir kısmı çıkarılır. Bazen kanser mesanenin dışına yayıldığında ve tamamen çıkarılamadığında, kanserin üriner semptomlarını hafifletmek için sadece mesane çıkarılır. Mesanenin çıkarılması gerektiğinde, cerrah idrarın vücudu terk etmesi için başka bir yol yaratır.

Kısmi sistektomi: Mesanenin sadece bir kısmı çıkarıldığı için hastalar bu ameliyattan sonra normal şekilde idrar yapabilirler. Bu işleme aynı zamanda segmental sistektomi de denir.

 • Ameliyattan sonra kanserin geri gelme riskini azaltmak için verilen tedaviye adjuvan tedavi denir.
 1. Radyoterapi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek veya bölünmelerini önlemek için yüksek enerjili x-ışınları veya diğer radyasyon türlerini kullanan bir kanser tedavisidir. Harici radyasyon tedavisi, vücudun dışından kanserin olduğu bölgeye radyasyon gönderen bir makine kullanır.

 1. Kemoterapi

Kombinasyon kemoterapisi, bir veya daha fazla antikanser ilacı kullanan tedavidir.

 1. İmmünoterapi

İmmünoterapide vücut tarafından veya laboratuvarda üretilen maddeler vücudun doğal savunmasını güçlendirmek, yönlendirmek veya eski haline getirmek için kullanılır.

 1. Hedefe yönelik tedavi

Hedefe yönelik tedavi, belirli kanser hücrelerini tanımlamak ve onlara saldırmak için ilaçları veya diğer maddeleri kullanan bir tedavi türüdür.

Tekrarlayan mesane kanseri tedavisi

Tekrarlayan mesane kanserinin tedavisi, önceki tedaviye ve kanserin nerede tekrarladığına bağlıdır. Tedavi aşağıdaki seçenekleri içerir:

 • Kombine kemoterapi.
 • İmmünoterapi (kontrol noktası inhibitör tedavisi).
 • Hedefe yönelik tedavi.
 • Yüzeysel veya lokalize tümörler için cerrahi.
 • Ameliyattan sonra biyolojik tedavi veya kemoterapi verilebilir.

Semptomları hafifletmek ve yaşam kalitesini iyileştirmek için palyatif tedavi olarak radyasyon tedavisi verilebilir.

Hastalar bir klinik araştırmaya katılmayı düşünebilir. Mesane kanseri hastaları için farklı tedavi türleri vardır. Bir tedavi klinik denemesi, mevcut tedavileri iyileştirmek veya kanser hastaları için yeni tedaviler hakkında bilgi edinmek için yapılan bir araştırma çalışmasıdır. Bazen klinik deneyler yeni bir tedavinin standart tedaviden daha iyi olduğunu gösterdiğinde, yeni tedavi standart tedavi haline gelir.

Klinik deneylere katılan hastalar, gelecekte kanserin tedavi edilme şeklini iyileştirmeye de yardımcı olur.