Kulak Çınlaması Tedavisi

Kulak Çınlaması Nedir?

Bulunulan ortamdan gelen herhangi bir ses olmamasına rağmen bazı kişilerin çınlama, uğultu, daha sesi, motor sesi ya da hışırtı gibi sesleri duyduğunu söylediği duruma kulak çınlaması denilmektedir. Tıptaki adı Tinnitus olan ve kişinin yaşam kalitesini oldukça düşüren bu sorunu her insan hayatının bir döneminde mutlaka bir anlığına da olsa yaşamaktadır. Fakat 50- 70 yaş aralığında sıklıkla ortaya çıkması daha muhtemeldir.

Kulak çınlaması bir hastalık olmamakla birlikte işitme sinirine ait bir bölgeden kaynaklanan yankıdır. İnce, yüksek, şiddetli ya da hafif olarak duyulan bu sesler bazen tek kulağı bazen ise iki kulağı birden etkileyebilmektedir. Sürekli kulak çınlaması yaşayan kişilerde bu sorun bir süre sonra psikolojik etkilere neden olabilmektedir. Bunlar; depresyon, anksiyete, dikkat bozukluğu ve uyku problemleri gibi rahatsızlıklardır. Bu şekilde etkilenen hastalarda sorunun mutlaka tedavi edilmesi gerektiği gibi ayrıca psikiyatr desteği de görmesi gerekebilir.

Kulak Çınlaması Neden Olur?

Kulak çınlaması her yaştan bireyde kısa süreliğine oluşabilen ve ardından kendiliğinden geçen bir sorundur. Hastalık olmaması nedeni ile zor bir sorun olan kulak çınlaması, birçok nedene bağlı olabilmektedir. Bu nedenler çoğunlukla basit iyi huylu nedenler olmakla birlikte sürekli halde var olması kişide işitme kaybına neden olabilmesi gibi daha ciddi sorunların da varlığına işaret ediyor olabilir.

Anlık gelişen çınlamalar dışında kulak çınlamasının en sık karşılaşılan nedenlerinden biri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkan ve iç kulakta yer alan işitme sinirlerinde meydana gelen hasarlardır. Oluşan bu hasar, kişinin sıklıkla çınlama, uğultu, vızıltı gibi seslere maruz kalmasına neden olmaktadır.

Kulak çınlamasının bir diğer sebebi ise stereo kulaklıklarla dinlenen yüksek sesli müziklerdir. Kişiler farkında olmasa da b kulaklıklar kulağa yaptığı basınç ve yüksek ses frekansları ile kulak sinirlerine zarar vererek kulak çınlamalarına neden olmaktadır.

Kulak çınlamasına neden olan diğer sebepler ise;

 • Kulak kiri ve kulak zarı sorunları
 • Kulak içi enfeksiyonları
 • Sinüzit
 • Kulak bölgesi travması ve enfeksiyonları
 • Baş ve boyun bölgesi damar genişlemesi
 • İşitmeyi sağlayan sinirlerde olauşan tümör
 • Kişisel alerjiler
 • Tansiyon
 • Baş, boyun ya da kulak bölgesine alınan darbeler
 • Kullanılan bazı ilaçlar
 • Boyun kireçlemesi
 • Diyabet
 • Tiroid hastalıkları
 • Östaki tüpünün genişlemesi
 • Orta kulak rahatsızlıkları olmaktadır.

Kulak Çınlaması Belirtileri Nelerdir?

Kulak çınlaması, dışarıdan bağımsız olarak kişinin duyabildiği ve çevresindeki insanların algılayamadığı bir rahatsız edici bir semptomdur. Tek taraflı ya da iki kulağı da etkileyebilen kulak çınlamasındaki sesler, anlık olarak gelebilir ve kaybolabilir ya da daha uzun sürebilir. Bazı kişilerde sessiz ortamlarda ve geceleri ortaya çıkarken bazı kişilerin ise günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilir. Tüm bu etkiler kişinin psikolojisini bozmakla birlikte yaşam kalitesini oldukça düşürmektedir.

Kulak çınlamasının sürekli olduğu durumlar farklı rahatsızlıkların belirtisi olabilir. Özellikle kulakta işitme kaybı yaşanmasının yanı sıra iç kulak iltihabı, kulak zarında delinme ya da iltihaplanma ve işitme sinirinde tümör belirtileri ciddi sorunların belirtisi olabilir.

Kulak Çınlaması Çeşitleri Nelerdir?

Kulak çınlaması çeşitleri sorunun durumuna, nedenine ve şiddetine göre kategorilere ayrılır. Durumuna göre değişen kulak çınlaması sübjektif ve objektif olarak 2’ye ayrılır. Subjektif kulak çınlamalarını sadece kişinin kendisi duyabilirken, objektif kulak çınlamaları ise hastanın kendisi ile birlikte dışardan da duyulabilen seslerdir. Subjektif çınlamaya işitsel olmayan çınlama adı verilirken objektif çınlamaya ise işitsel çınlama adı verilir.

Nedenlerine göre sıralandığında ise subjektif çınlama, kulak kaynaklı, metabolik ya da nörolojik hastalıklar sonucu oluşabilir. Objektif çınlama ise damar ve kas hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır.

Kulak çınlaması konusunda yaşanan şiddet düzeyine bakılacak olursa eğer hafif, orta ve ileri düzeyde sınıflandırılmaktadır. Hafif ve orta düzeydeki kulak çınlamaları normal sayılırken ileri düzeydeki kulak çınlamaları için uzman bir doktora muayene olmanızda fayda olacaktır.

Kulak Çınlaması Tanısı Nasıl Konulur?

Hastanın kulak çınlaması ile ilgili öyküsü dinlendikten sonra doktor tarafından bu soruna neden olduğu düşünülen nedenler tespit edilir. Kulak çınlamasının başlangıç zamanından bir gürültüye maruz kalınıp kalınmadığına kadar her detay mutlaka incelenir. Şikayetin hangi kulakta gerçekleştiği, nasıl bir ses duyulduğu, seslerin gerçekleşme sıklığı ve şiddeti doktor ile mutlaka paylaşılmalıdır.

Kas ve iskelet sistemi üzerinde; çene sıkma, diş gıcırdatma, yaralanma ya da boyunda yer alan kas gerginliği gibi durumlar kulak çınlamasını belirgin hale getirir. Bu nedenle de doktor kişiye kas hareketleri yaptırarak şikayetin kas sisteminden kaynaklı olup olmadığını ölçer. Eğer kulak çınlaması bu duruma bağlı gelişmekteyse ona göre bir tedavi çizelgesi oluşturulur.

Tüm bu bilgiler ışığında doktorunuzun da uygun görmesi halinde nörolojik, odyolojik ya da radyolojik muayene destekleri ile tanı konabilir. Radyolojik etkisi olan cihazlar kulak çınlamasının işitme kaybı ya da denge bozukluğuna yol açtığı durumlarda tercih edilir. Odyografi adı verilen işitme testleri ise kulak çınlaması sonucu oluşan işitme kaybının derecesini ölçmek için kullanılır. Odyografi ile hastaya,  dinletilen seslerin hangi frekansını duyduğu ve kulak çınlaması ile benzerlik gösterip göstermediği sorulur. Odyologlar tarafından incelenen testler sonrası odyografi sırasında verilen ses kişinin şikayet ettiği çınlamayı ne kadar bastırabilirse tedavi sürecinin o kadar iyi gidebileceğine işarettir.

Kulak Çınlaması Tedavisi Nasıl Yapılır?

Kulak çınlaması için tanı ve tedavi yöntemi geliştirirken bunun bir hastalık değil semptom olduğu mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Kulak çınlaması tek seferlik gerçekleşen bir durum ise telaşa gerek olmadan bir süre dinlenmek iyi gelecektir. Fakat sıklıkla tekrarlamaya başlamışsa ya da işitme kaybına neden olduysa acil olarak KBB uzmanına başvurmakta yarar bulunmaktadır.

Kulak çınlamasına neden olan sebepleri ortadan kaldırarak çınlama tedavi edilebilir. Nedenine bağlı olarak tedavi seçeneği geniş olan kulak çınlaması, birçok nedene bağlı olabilir. Örneğin; kulaklık ile yüksek sese maruz kalmış kulaklar için bir süre kulaklık ile müzik dinlememe tavsiyesi verilebilir. Ya da kulakta oluşan kirden dolayı yaşanan çınlamalar, kulak temizliğinin ardından ortadan kalkabilir.

Eğer sizde de kulak çınlaması sorunu yaşıyorsanız Üsküdar Özel Aktif International Üsküdar Hastanesi uzman doktorlarına muayene olabilir, gerekli tanının konulmasının ardından tedavi sürecinizi başlatabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Kulak çınlaması kimlerde olur?

Kulak çınlaması tüm yaşlarda belirli dönemlerde geçici olarak görülebilir. Hafif semptomlar her 10 kişiden birinde görülürken ciddi kulak çınlamaları her 100 kişiden birinde görülmektedir. Yaşam kalitesini düşüren bu sorun, çeşitli nedenlere bağlı olmakla birlikte erkeklerde görülme oranı daha yüksektir. Ayrıca fabrika ve inşaat işçileri, müzisyenler ve askerler gibi ses yolu ile mesleklerini icra eden kişiler için eğer maruz kaldıkları ses oranı 75 desibelin üzerinde ise yaşanan kulak çınlaması sorunu meslek hastalığı sınıfına girmektedir.

Kulak çınlaması hangi vitamin eksikliğinden kaynaklanır?

Genellikle B12 vitamini eksikliğinden kaynaklanmakla birlikte çinko ve magnezyum eksiklikleri ile de oluşabilir.

Stres kulak çınlaması yapar mı?

Her rahatsızlıkta olduğu gibi kulak çınlamasının da başlıca sebeplerinden biri stres olabilmektedir.

Kulak çınlaması kaç günde geçer?

Hafif semptomda bir kulak çınlamasının genelde birkaç saat/güne geçmesi beklenmektedir.

 

Yazar: Zübeyde Elmalı

 

Zübeyde ELMALI