Kolonoskopi & Gastroskopi

Endoskopik Cerrahi (Kolonoskopi, Gastroskopi)

Endoskopi, cerrahın vücudun iç yapılarının görüntülerini çok küçük insizyonlardan görmesini sağlayan özel bir görüntüleme aracı olan endoskop kullanımını içeren cerrahi bir tekniktir. Endoskopik cerrahi, safra kesesinin alınması, tüp ligasyonu ve diz cerrahisi de dahil olmak üzere bir dizi farklı prosedürde kullanılmaktadır.
Genellikle kolonoskopi, sigmoidoskopi ya da özofagogastroduodenoskopi (ÖGD) gibi gastrointestinal sistemdeki sorunları tanımlamak için kullanılır. Endoskopi ayrıca mesanenin (sistoskopi), akciğerlerin (bronkoskopi) ve uterusun (histeroskopi) değerlendirilmesi için de kullanılabilir. Özel Aktif International Üsküdar Hastanesi’nde en sık kullanılan endoskopik cerrahi yöntemleri arasında kolonoskopi ve gastroskopi bulunmaktadır.

Kolonoskopi Nedir?

Kolonoskop, kolonunun (kalın bağırsak) ve rektumun içini görüntülemek için gerçekleştirilen tıbbi bir işlemdir. Hekiminiz, kolonoskop veya “skop” adı verilen uzun ve esnek bir video kamera cihazı kullanarak, kolonun astarını görsel olarak inceleyebilir. Kolonoskop esnek olduğundan, kolon astarının belirli kısımlarını görmek için bükülebilir ya da doktorunuz alanı genişletmek ve daha iyi görüş sağlamak için havayla şişirme yöntemini de tercih edebilir.

Kolonoskopi, iltihaplı doku, ülserler, enfeksiyonlar ve anormal büyümeler veya polipler gibi sindirim sistemi hastalıkları ve kanser belirtilerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Kolonoskop, doktorun kolonun içini görmesine izin verdiği için kolon kanseri taraması için tercih edilen prosedürdür. Çoğu insan için 50 yaşından itibaren kolonoskopi önerilir. Ailenizde kolon veya kolorektal kanser öyküsü varsa daha genç yaşta yaptırmanız da önerilebilir.

Gastroskopi Nedir?

Üst gastrointestinal (GI) endoskopi olarak da bilinen gastroskopi, ağız yoluyla yemek borusu, mide ve onikiparmak bağırsağına sokulan ışıklı ve kameralı ince esnek bir tüp (endoskop) kullanılarak herhangi bir anormallik olup olmadığını görsel olarak incelemek için tercih edilir.
Tanı koymak için gastroskopinin tercih edilen prosedür olabileceği bir dizi tıbbi durum ve semptom vardır. Kalıcı hazımsızlık veya mide ekşimesi, mide ağrısı, yutma güçlüğü, anemi, bulantı ve kusma, açıklanamayan kanama veya diğer semptomları olan hastalar için gastroskopi önerilir.
Gastroskopi, kanamanın kaynağı, peptik ülserler, anormal büyümeler veya kanserler, enfeksiyonlar, iltihaplanma veya yemek borusu daralması gibi çeşitli gastrointestinal anormallikleri tespit etmek için kullanılabilir.

Yazar: Muharrem Kuzkaya

Muharrem KUZKAYA