Homeopati

Homeopati Nedir?

Homeopati yaygın olarak kullanılan alternatif bir tıp yöntemlerinden biridir. Homeopati tedavi yönteminin temel ilkesi sağlıklı olan kişilere beli dozda ilaçlar vermektir. Ardından bu ilaçların sağlıklı bir kişide gösterdiği belirtilere bakılır. Ve birbiriyle benzer belirtiler gösteren hastalara bu ilaçların uygulaması yapılarak o hastalık tedavi edilmeye çalışılır. Yani homeopati, “hastalığa neden olan ilaç hastalığı iyileşmesini de sağlar” temeline dayanmaktadır.

Homeopati tedavi yönteminde bitkisel ilaçlar kullanılmaktadır. Bu tedavi yönteminde hastalığa neden olan nedenler bulunup tedavi edilmeye çalışılır. Böylelikle daha etkili bir tedavi yöntemi uygulanmış olur. Homeopati tedavisinde hastaya bütüncül bir tedavi yöntemi uygulanmaya çalışılır. Yani bu tedavi yönteminde hastanın zihinsel, fiziksel ve ruhsal durumuna bakılmaktadır.

Homeopati  Tarihçesi Nedir?

Homeopati tedavi yönteminin tarihçesi çok eski tarihlere dayanmaktadır. Bu tedavi yönteminin temelini Alman kimyager ve tıp doktoru Samuel Hahnemann ve  İbn-i Sina’nın tıp alanında yaptıkları çalışmalar dayanmaktadır.  Bu tedavi yöntemi 1700’lü yıllarda tedavi için tam olarak kullanılmaya başlanmıştır. Bu tedavi yönteminin uygulanması ve kulanı gittikçe artmakta ve popüler hale gelmektedir. Bunun nedeni bu tedavi yöntemin tedavi sürecinde ulaştığı başarılı sonuçlardır. Bunun yanında bireye özel olarak tedavi uygulandığından dolayı birey için daha kapsamlı bir tedavi yöntemidir. Homeopati sadece ülkemizde değil tüm dünyada hızlı bir şekilde yayılıp kullanılmaktadır. Bu tedavi yöntemi için ilk hastane Londra’da 1806’da açılmıştır. Bu hastane günümüzde hala hizmet vermektedir.

Homeopati Nasıl Uygulanır?

Homeopati farklı durumlarda farklı şekillerde uygulanmaktadır. Hastanın acil durumuna göre tedavi sürecinin hızı değişmektedir. Acil müdahale gerektiren yanık, yaralanma, alerji durumlarında hemen tedavi uygulanır. Tedavi uygulamasında kullanılan ilaçlar doğal bitkisel ilaçlardır. Bunların dışında diğer normal hastalıkların tedavi süreci farklı bir şekilde olmaktadır.

Homeopati tedavi yöntemi hem olarak normal tıpta tedaviye cevap vermeyen hastalara uygulanmaktadır. Homeopati tedavi yönteminde bütüncül bir tedavi yöntemi uygulanır. Bu tedavi yönteminde hastanın şikayeti detaylı bir şekilde dinlenir. Belirtilen şikayetleri dışında başka hastalıkların ve şikayetlerin olum olmadığı tespit edilir.  Ardından hasta kişiyle sohbet edilerek hastanın ruhsal, fiziksel, zihinsel bütün özellikleri tespit edilmeye çalışılır. Hasta kişinin yaşam şekli, çevre koşulları ve fizyolojik özellikler hakkında detaylı bir bilgi toplanır. Ardından toplanan bu bilgilerin analizi yapılır. Yapılan bu analizler ile hastalığa neden olan köken bulunmaya çalışılır.

Hastalığın nedeni tespit edildikten sonra bu nedene uygun bir tedavi süreci planlaması yapılır. Ardından bu plana bağlı olarak hastaya belli dozlarda ve beli sürede ilaç tedavisi uygulanır. Uygulanan bu tedavi süreci sonradan hastanın durumuna göre düzenlemeler yapılır.  Bu tedavi yönteminde her hastaya uygulanan tedavi yöntemi farklılık göstermektedir. Çünkü her bireyin genetik yapısı, çere koşuları ve yaşam şekli birbirinden farklılık göstermektedir. Aynı belirtileri gösteren hastaların bile hastalığının nedeni farklı durumlardan kaynaklanabilmektedir.

Homeopati İle Normal Tıbbın Farkları?

Normal tıpta hasta olan kişinin gösterdiği belirtilere bakılarak o belirtiler tedavi edilmeye çalışılır. Homeopati tedavi yönteminde ise hastalığın gösterdiği belirtilerin iyileştirilmesi yerine hastalığın kökeni bulunmaya çalışılır. Hastalığın neden olan sebepler bulunarak bu nedenler tedavi edilir. yani hastalığın kökeni tamamen ortadan kaldırılmış olur. Normal tıpta birey tedavi edilirken vücudun belli bölümlerine ve organları farklı uzmanlar tarafından muayene edilip tedavi edilir.

Homeopati tedavi yönteminde ise bireye ötün olarak bakılır. Bireyin fiziksel, zihinsel ve ruhsal durumu incelenir. Bunun nedeni hastalıkların nedeni bazen farklı durumlardan kaynaklanması olabilmektedir. Bazen fizikse hastalıkların psikolojik nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Homeopati tedavi yöntemiyle bu neden tespit edilip tedavi edilir böylelikle hastalık da tedavi edilmiş olur. Homeopati ile normal tevdi yöntemleri i kullanılmaktadır. Homeopati bütüncül bir tedavi yöntemi olarak normal tedavi sürecini tamamlamaktadır.

Homeopati Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Homeopati günümüzde birçok hastalığın tedavisinde kullanılır. Bu tedavi yöntemi hastalığın tedavisinde kullanılabildiği gibi bazı hastalıkların önlenmesinde de etkili olmaktadır. Homeopati tedavi süreçlerinin genel olarak olumlu sonuçlanmasından dolayı günümüzde artık birçok hastalığın tedavisi için kullanılmaktadır. Homeopati tedavi yönteminin kullanıldığı hastalıklar şu şekilde inceleyebiliriz:

Normal tedavi sürecine cevap vermeyen hastalıkların tedavisinde Homeopati tedavi yönteminin çok tercih edilmektedir. Normal tıbbın tedavilerine ek olarak tamamlayıcı olarak bu hastalıklarda uygulanır. Hastanın daha ayrıntılı ve farklı yönlerden muayene yapılarak hastalığı tetikleyen neden tespit edilmeye çalışılır. Ardından hastaya bütüncül bir tedavi uygulanır. Homeopati tedavi yöntemi deri hastalıklarının tedavisinde de kullanılmaktadır.

Kemoterapi tedavisi gören hastalara da homeopati tedavi yöntemi uygulanmaktadır. Kemoterapi tedavisinin hastalara olumsuz etkiledi de olabilmektedir. Bu tedavinin neden olduğu yan etkiler bu tedavi yöntemi ile iyileştirilmeye çalışılır. Bu tedavi yöntemi mide rahatsızlıklarında ve sindirim problemlerinde kullanılmaktadır.

Bu tedavi yöntemi cilt hastalıklarında da etkili bir şekilde kullanılmaktadır. Cilt hastalıklı tedavisi uzun süre gerektiren hastalıklardır. Ve bu hastalıklar farklı nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bu noktada çok yönlü ve bütüncül tedavi yöntemi olan homeopati tedavisi normal tedaviyi tamamlamaktadır.

Ayrıca üst solunum yolu hastalıklarında, kas rahatsızlıkları, romatizma hastalıkları, alerji, solunum yolu problemleri ve nefes darlığı rahatsızlıklarında da homeopati tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Homeopati tedavisi ne kadar sürer?

Homeopati tedavisinin süresi hastanın durumun göre değişiklik göstermektedir. Çünkü her bireyin vücut yapısı ve hastalığının derecesi farklılık göstermektedir. Genel olarak kronik hastalığı olan kişilerin tedavisi üç ay ile bir yıl arasında tamamlanabilmektedir.

Homeopati alternatif bir tedavi yöntemi midir?

Homeopati birçok hastalığın tedavisinde kullanılan ve ciddi olumlu sonuçları olan bir tedavi yöntemidir. Ancak homeopati alternatif bir tedavi yöntemi değildir. Normal tedavi yöntemleri sürecini tamamlamak için uzman tarafından kullanılması gereken tamamlayıcı bir tedavi yöntemidir.

Homeopati ilaçları nasıl hazırlanır?

Homeopati ilaçları hastalıklara iyi gelecek olan yararlı kısımlarından hazırlanmaktadır. bu ilaçlar doğal ilaçlardır. Genel olarak bu ilaçlar çeşitli yöntemlerle sızı hale getirilerek tedavi sürecinde kullanılmaktadır.

Homeopati ilaçları ile diğer ilaçlar birlikte kullanılabilir mi?

Homeopati ilaçları ile normal ilaçlar etkileşime girebilmekte ve olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı homeopati ilaçlarının kullanımı uzman kişinin kontrolünde olmalıdır.

Homeopati tehlikeli midir?

Yapılan bilimsel araştırmalara göre homeopati  tedavisinde kullanılan ilaçların hastaya zarar vermeyen maddelerden oluştuğu tespit edilmiştir. Ancak bu tedavi yöntemi bir uzmanın kontrolünde ve bilgisi dahilinde kullanılmalıdır. Ayrıca bu tedavi yöntemi hastalıkların tedavisinde tek başına kullanılması hastaya olumsuz olarak yansıyabilmektedir. Bundan dolayı bu tedavi yöntemi normal tedavi yöntemine destek sağlamak amacıyla kullanılır.

Homeopati hangi bölüm?

Homeopati tedavisinin belli bir bölümü bulunmamaktadır. Bu tedavi yöntemi bütüncül bir tedavi yöntemi olup normal tedavi yöntemleri ile birlikte kullanılır. Bu tedavi bu tedavinin eğitimini almış uzman kişiler tarafından uygulanabilir. Bu tedavi yönteminin eğitimi tıp, eczacılık, veterinerlik ve diş hekimliği okuyan kişilere verilmektedir.

Homeopati kimlere uygulanabilir?

Homeopati bütüncül bir tedavi yöntemi olduğu için uzman işinin uygun gördüğü herkese uygulanabilmektedir. Gene olarak bu tedavi yöntemi her yaş döneminde uygulanmaktadır. Bu uygulamalar mutlaka bir uzman tarafından yapılmalıdır. Aksi durumda ciddi olumsuzluklar ortaya çıkabilmektedir.

Yazar: Ali Zaimoğlu

Ali ZAİMOĞLU