Gırtlak Kanseri Tedavisi

Gırtlak Kanseri Nedir?

Nefes ve yemek borusunu birbirinden ayıran organ olan gırtlak, akciğerlere giden solunum yolunun çok önemli bir parçasıdır. Ses üretiminin de burada gerçekleştiği, yemeklerin nefes borusuna kaçmasının önlendiği ve nefes alıp verme işlemini kolaylıkla sağlandığı gırtlakta bazı hücrelerin hızla çoğalarak kötü huylu tümörlere dönüşmesine gırtlak kanseri denir.

Gırtlak kanseri genellikle tıptaki adı glottis olan nefes borusu ve ses tellerinin bulunduğu bölgede ortaya çıkar. Her 100 bin kişiden 5’inde görülen gırtlak kanseri, baş boyun kanserleri kategorisinde en çok karşılaşılan kanser türlerinden biridir.

Gırtlak Kanseri Nedenleri Nelerdir?

Stres kaynaklı oluşan hastalıklardan biri olan gırtlak kanserinin ortaya çıkmasının en büyük sebeplerinden biri sigara ve tütün ürünlerinin tüketimidir. Sigara kullanan kişilerde gırtlak kanseri görülme riski 20 kat artarken, sigara ve alkolü birlikte tüketmek de kötü huylu tümörlerin hızla çoğalmasına destek olmaktadır.

Tüm bunlarla birlikte bir meslek hastalığı olarak da tanımlanan gırtlak kanseri; talaş, kömür, kozmetik ürün sektörü, kimyasal ürün sektörü, boya sanayi, ağa. İşleri ya da petrol ürünleri gibi sektörlerde çalışan kişilerde görülme riski yüksek bir hastalıktır. Sağlıksız ve dengesiz beslenmenin de gırtlak kanseri oluşumuna zemin hazırladığı bilinmekle birlikte reflü hastalığı da bu tür kanserlerin oluşumunu tetiklemektedir. Ayrıca HPV virüsü de gırtlak kanserinin ortaya çıkma nedenleri arasında yer almaktadır.

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Gırtlak kanseri, çok uzun yıllar herhangi bir belirti göstermeden gırtlakta tutunarak ve çoğalarak yaşayabilir. Bu nedenle de erken evrelerde teşhis edilmesi oldukça zordur. Fakat kanserli hücreler ancak glottis bölgesinde ortaya çıkarsa bazı belirtiler gösterebilmektedir.

İlerleyen süreçte en çok ses kısıklığı ve seste yaşanan değişimler meydana gelmesi gibi belirtiler göstermeye başlayan gırtlak kanseri, boğaz ağrısı ve boğazda yabancı cisim varlığı hissi ile kendini belli etmeye başlar. Yutma zorluğu ve nefes alıp verme problemleri de ilerleyen evrelerde görülen belirtiler arasında yer almaktadır. Tüm bu belirtiler ile birlikte;

 • Kanserli hücrelerin lenf bezlerine ulaşmasıyla ortaya çıkan kanlı balgam,
 • Boynun alt bölümünde oluşan şişlikler,
 • Tiroid problemleri,
 • Ani yaşanan kilo kayıpları,
 • Devamlı yorgun hissetme hali ile birlikte ortaya çıkan uyuma isteği
 • Ağız kokusu
 • Kulak ağrısı gibi belirtiler gırtlak kanseri belirtileri arasında yer almaktadır.

Gırtlak Kanseri Çeşitleri Nelerdir?

Gırtlak kanseri oluştuğu ve yerleştiği bölgelere göre çeşitlilik göstermekte ve birbirinden ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Skuamöz hücre tipi gırtlak kanseri
 • Tükürük bezi tümörleri
 • Sarkomlar
 • Melanom
 • Hodgkin olmayan lenfoma
 • Ekstramedüller plazmasitom

Bu kanser çeşitleri arasında en çok görüleni olan skuamöz hücre tipi gırtlak kanseri %95’lik bir orana sahiptir. Diğer kanser türleri ise vücutta çok nadir rastlanmaktadır.

Gırtlak Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?

Gırtlak kanserinin tedavisinde en önemli olan durumlardan biri erken teşhistir. Bu nedenle kişi gırtlak kanseri belirtilerini yaşadığını hissettiğinde mutlaka öncelikle bir KBB uzmanına muayene olmalıdır. Doktor tarafından öncelikle hasta şikayeti dinlenir, boğaz ve boyun bölgesi el yardımı ile fiziksel muayene yapılır. Doktor eğer gırtlak kanserinden şüphelenirse bazı testler isteyebilir.

Doktorun bu testler içinde ilk başvuracağı boğaz ve ses tellerini yakından inceleyen laringoskopi olacaktır. Laringoskop denilen ışık, kamera yardımı ile gırtlak ve boğaz bölgesinin detaylıca izlenmesine yardımcı olur. Ve böylece boğaz, ses telleri ve özellikle glottis bölgesinde kanserli hücre olup olmadığı tespit edilir. Kötü huylu hücre tespit edilmesi durumunda şüpheli bölgeden anestezi yardımı ile parça alınarak patoloji laboratuvarına gönderilir. Patoloji raporunun vereceği bilgilere göre ise uygulanacak tedavi yöntemi belirlenir.

Tüm bunlarla birlikte ileri tanı testleri olan bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG), pozitron emisyon tomografisi (PET) ve boyun ultrasonografisi gibi tıbbi görüntüleme testleri ve bazı kan testleri de teşhis koyulmasında yardımcı testlerdir.

Gırtlak Kanseri Evreleri Nelerdir?

Yapılan testler ve teşhis sonrası tedavi şeklinin belirlenmesindeki en önemli faktörlerden biri de gırtlak kanserinin hangi evrede olduğudur. Kanseri türlerinin ilerleme aşamasını gösteren bu evreler gırtlak kanserinde 5 evre olarak gözlemlenir.

 • Evre, kötü huylu hücrelerin gırtlak bölgesine henüz yayılmadığı en erken evredir.
 • Evre ve 2. Evre, erken teşhis denilen kanserli hücrelerin dokulara tutunmaya çalıştığı ilk süreçtir. Bu aşamada tümör küçük olmakla birlikte gırtlağın dışına taşma evresine gelmemiştir.
 • Evre, tümörün büyümeye başladığı v ses tellerini etkilediği aşamadır.
 • Evre, gırtlak kanserinin en tehlikeli olduğu son evresidir. Tümör gırtlak dışında tiroit bezine, trakea denilen soluk borusuna veya yemek borusuna yayılmış olabilir.

Gırtlak Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Patoloji laboratuvarından gelecek olan sonuca, hücrelerin bulunduğu bölge ve dağılımına hatta kanserin hangi evrede olduğuna göre tedavi şekli oluşturulmaktadır. Kanserli hücreleri yok etmek için cerrahi tedavi, radyoterapi (radyasyon tedavisi) ve kemoterapi olmak üzere 3 farklı tedavi yöntemi uygulanabilmektedir.

Cerrahi Tedavi

Gırtlak kanseri tedavisinde en çok kullanılan yöntem olan cerrahi tedavinin amacı olabildiğince organa zarar vermeden kötü huylu tümörleri kanserli bölgeden temizlemektedir. En etkili tedavi yöntemlerinden biri olan cerrahi tedaviyi uygulayabilmek için öncelikle hastanın yaşı, cinsiyeti, kanserin evresi ve bölgesi net bir şekilde bilinmelidir. Eğer hastalık erken teşhis edilmiş ise cerrahi tedavi yardımı ile kanser hücreleri temizlenir ve gırtlağın sadece bir bölümü alınarak hastalık tedavi edilir. Fakat eğer hastalık ileriki evrelere geçiş yapmış ise cerrahi yöntem ile gırtlağın tamamı alınmaktadır.

Cerrahi yöntemde boynun ön tarafından nefes borusuna bir delik açılarak operasyon gerçekleştiriliyor. Eğer gırtlaktan sadece bir bölüm alınmış ise bu delik bir süre sonra kapatılıyor fakat gırtlağın tamamı alınmışsa bu delik açık bırakılmak durumunda kalıyor. Tüm bunlarla birlikte gırtlak aynı zamanda sesin de çıkışının gerçekleştiği organ olduğundan gırtlağı tamamen alınan hastalarda konuşma problemleri yaşanmaktadır. Bu sorunun giderilmesi için ise hastalara ses protezi takılarak ses eğitimleri almaları sağlanıyor.

Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi yönteminde yüksek enerjili ışınlar boyun bölgesinin dışından kanserli hücrelere uygulanarak kullanılıyor. Kanserin erken evrelerindeki süreçlerinde kullanılması tercih edilen radyasyon tedavisi ile yüksek enerjili bu ışınlar kanserli hücreleri öldürmesi ve tümörleri küçültmesi amaçlanmaktadır.

Her gün belli dozlarda uygulanan bu tedavi gırtlak kanseri ameliyatları sonrasında kanserli hücrelerin tekrar nüksetmesini engellemek için destekleyici tedavi olarak da kullanılmaktadır.

Kemoterapi

Genellikle ileri evrelerdeki gırtlak kanseri vakalarında ameliyat öncesi ya da sonrası destekleyici tedavi olarak uygulanmaktadır. Cerrahi tedavi ya da ameliyatların uygulanmadığı zamanlarda ise radyoterapiyle birlikte destek tedavi olarak uygulanır.

Ameliyat öncesi uygulandığında amacı tümörün boyutu küçültülerek ameliyata uygun hale getirilmek iken ameliyat sonrasında uygulandığında ise gırtlak kanserinin kendini tekrarlamaması amaçlanmaktadır. Ayrıca son yıllarda uygulanan kemoterapi tedavilerinde akıllı ilaçlar kullanılarak kemoterapinin yan etkileri azaltılırken etkili olma süreci de arttırılmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Gırtlak kanseri ölümcül müdür?

Gırtlak kanseri ölümcül bir hastalıktır. Yaşam süresi kanserin tespit edildiği evre, kanserli hücrenin türüne ve tedavi sürecine bağlı olarak farklılık gösterir.

Gırtlak kanseri sonrası beslenme nasıl olmalıdır?

Gırtlak kanseri ameliyatı sonrası katı gıda beslenme seviyesine hemen geçilemeyeceği için beslenme için burundan, boğaza açılan delikten veya karın duvarından mideye bir tüp bağlanmaktadır. Hasta bu tüp vasıtasıyla sıvı besinler alarak beslenme sürecini devam ettirmektedir. Normal beslenmeye geçildiği dönemde ise asitli, baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

Gırtlak kanseri olmanın yaşı var mıdır?

En büyük nedeni sigara ve tütün kullanımı olan gırtlak kanserinin ortalama başlangıç yaşı erkeklerde 66, kadınlarda 63’tür. Son yıllarda ise gırtlak kanseri 30-40 yaş arası kişilerde de görülmeye başlanmıştır.

Gırtlak kanseri genetik olabilir mi?

Gırtlak kanseri kalıtsal bir hastalık değildir, yani ebeveynlerden çocuklara geçmez. Fakat kişinin aile geçmişinde bu hastalığı geçiren bireyler varsa genetik faktörlerden dolayı temkinli olunmasında fayda vardır.

Gırtlak kanderi tekrar ortaya çıkar mı?

Kanserli bölgenin iyileşmesinin ardından ilk yıl, hastalığın nüks etme ihtimalinin en fazla olduğu dönemdir. Yıllar geçtikçe bu ihtimal yavaş yavaş azalır. Beşinci yıldan sonra hastalığın tekrar etmesi durumu nüks etmek olmamakla birlikte aynı veya yakın bölgede yeni bir hastalığın ortaya çıkması olarak değerlendirilir.