Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp

Fonksiyonel Tıp Nedir?

Fonksiyonel tıp aslında normal tıp yöntemlerine benzemekte sadece uygulama açısından farklılık göstermektedir. Fonksiyonel tıpta hastalıkların nedenlerinin araştırılması bireylere özel olarak yapılır. Hastalığın neden oluştuğu tespit edilmeye çalışılır. Hastalığın kökeni bireye özel bir araştırma ile bulunmaya çalışılır. Yapılan bu araştırmalar sonucuna bağlı olarak bu hastalığa neden olan durumların tespiti yapılmaktadır. Ardından bireye özel olarak bu nedenlerin bütün olarak iyileştirilmesi sağlanmaktadır. Fonksiyonel tıpta yapılan incelemeler ve tedaviler tamamen hasta olan bireye özeldir. Bundan dolayı fonksiyonel tıp hasta için daha kapsamlı bir inceleme olanağı sağlamaktadır.  Fonksiyonel tıbbın temeli bireye özgü olmasıdır.

Fonksiyonel Tıp Hangi Hastalıklarda Uygulanmaktadır?

Fonksiyonel tıp veya bütüncül tıp genel olarak kronik hastalıklarda uygulanmaktadır. Bu tıp yöntemi kronik hastalıkların nedeninin tespiti yapılması açısından oldukça önemlidir. Bütüncül tıpta hastalığın nedenleri bireye özel olarak yapılmaktadır. Çünkü bireylerin fizyolojik ve biyolojik yapıları birbirinden farklıdır.  Bundan dolayı da hastalığın nedenleri bireyden bireye farklılık gösterebilmektedir.

Bireye özel olarak yapılan araştırmalar sonucu hastalığın nedeni daha doğru ve güvenli bir şekilde tespit edilir. Fonksiyonel tıpta kişinin genetik yapısı ve çevre koşulları detaylı incelenerek hastada var olan hastalıkların tespiti daha hızlı bir şekilde yapılabilmektedir. Böylelikle hastalığın erken tespit edilmesi yapılacak olan tedavilerin de daha etkili olmasını sağlamaktadır. Bu açıdan fonksiyonel tıp koruyucu bir özelliğe sahiptir.

Fonksiyonel tıpta kronik hastalıklarını nedeni bulunduktan sonra direk hastalığa yönelik bir tedavi yöntemi uygulanmaz. Bireye özel olarak hastalığın iyileşmesini sağlayacak bütüncül bir tedavi yöntemi uygulanmaktadır.

Eğer siz de kronik ya da genetik bir rahatsızlığı sahipseniz ve çözüm bulamıyorsanız Üsküdar Özel Aktif International Üsküdar Hastanesi doktorlarına muayene olabilirsiniz. Muayene ardından size özel tedavi yönteminizi başlatabilirsiniz.

Fonksiyonel Tıp İle Hastalıklar Nasıl İncelenir?

Fonksiyonel tıpta incelemeler ve araştırmalar detaylıdır. Ancak uygulanan tedaviler bir bütündür. Fonksiyonel tıpta kişinin sağlığı üzerinde etkili olabilecek bütün konular detayı bir şekilde araştırılıp incelenir. Bireyin genetik yapısı, çevre ve kişinin yaşam şekli detaylı bir şekilde incelenir.

Bireyin hastalığının nedeni bazen genetik faktörler, bazen de çevre ve yaşam şeklinden kaynaklanmaktadır. Ayrıca hastalığın nedeni bu faktörlerin hepsinin etkisi olabilmektedir. Hastalığın nedenleri bu geniş incelemenin sonucunda daha kolay bir şekilde tespit edilir.

Genetik yapı, çevre ve yaşam şekli bireye özel olarak detaylı bir şekilde incelendikten sonra bu hastalığın nedenleri üzerinde durulmaktadır. Ardından bu nedenlere yönelik bütün ve kapsamlı bir tedavi uygulanır. Yapılan tespitlere göre bireye özel olarak uzun yıllar sağlığı koruyabilecek bir program oluşturulur.

Fonksiyonel Tıbbın Araştırdığı Konular

Fonksiyonel tıbbın en temel amaçlarından biri de bireylere sağlıklı yaşam sürmelerini sağlayabilmektir. Şüphesiz ki sağlıklı yaşam özerinde çok fazla etkiye sahip olan beslenme şeklidir. Yanlış ve sağlıksız beslenmeler sağlık özerinde ciddi olumsuzluklara neden olmaktadır.

Yanlış beslenmeler hayatımızın belli dönemlerinde sağlık üzerinde olumsuz olarak karşımıza çıkmaktadır.  Sağlığı bu derece etkileyen beslenme şekli kötü olduğunda olumsuz sonuçlar doğurabileceği gibi sağlıklı beslenme sonucunda da sağlık üzerinde olumlu gelişmeler de görülebilir. Bundan dolayı sağlıklı yaşam için beslenme çok önemlidir.

Sağlıklı beslenme sağlıklı bir yaşam için önemli olduğu kadar hastalıkların iyileşmesi üzerinde de büyük etkiye sahiptir. İyi ve sağlıklı bir beslenme şekli hastalığın tedavisinin daha etkili ve hızlı sonuç göstermesini sağlamaktadır. Bundan dolayı fonksiyonel tıpta kişinin ihtiyacına ve yaşam şekline uygun olarak beslenme programı bireye özel olarak hazırlanmaktadır. Bireye özel sağlıklı beslenme ile sağlıklı bir yaşam da sağlanmış olur.

Fonksiyonel tıbbın araştırma konularından biri de kişinin yaşam şeklidir. Yaşam şekli de diğer konularda olduğu gibi sağlık özerinde ciddi etkilere sahiptir. Bireylerin yaşam şekli de birbirinden farklılık göstermektedir.  Bundan dolayı fonksiyonel tıpta bireylerin yaşam şekilleri özel olarak incelenmektedir.

Yaşam şekli fonksiyonel tıpta tedavi sürecinin önemli bir parçasını oluşturmaktadır. Yanlış bir yaşam şekli sağılığı olumsuz olarak etkilemektedir. Bazen yaşam şekli direk hastalığın kaynağını oluşturabilmektedir. Yaşam şekli hastalıklara neden olduğu gibi hastalıkların iyileşmesine süreci üzerinde olumlu etkileri olabilmektedir.  Bundan dolayı sağlıklı bir yaşam şekli için bireye özgü düzgün bir yaşam şekli oluşturulmalıdır.

Fonksiyonel tıpta da bireylerin yaşam şekli detaylı araştırıldıktan sonra sağlıklı bir yaşam için bir program oluşturulur. Bireyler bu programlar çerçevesinde bir yaşam sürdüklerinde bu programın sağlıklı bir hayat için etkilerini daha fazla gözlemlenebilir.

Fonksiyonel Tıbbın Normal Tıptan Farkları Nelerdir?

Fonksiyonel tıpta uygulanan yöntem normal tıpta farklılık göstermektedir. Fonksiyonel tıpta da normal tıpta kullanılan bilimsel bilgi ve yöntemler uygulanır. Ancak fonksiyonel tıp normal tıpta olduğu gibi hastalık ile ilgili bir tanı ortaya koymak gibi bir yöntem uygulamaktadır.

Fonksiyonel tıpta ilk olarak kapsamlı bir araştırma yapılır. Yapılan bu araştırmanın sonucunda hastalığı tetikleyen neden tespit edilir. Hastalığı nedeninin tespit ettikten sonra fonksiyonel tıpta, bu nedene yönelik bir tedavi yöntemi uygulanır. Teşhis konulup teşhise göre tedavi uygulamak yerine bu hastalığı tetikleyen nedenin iyileştirilmesine bakılır. Bundan dolayı fonksiyonel tıpta sonuçlara göre çözüm üretilmemektedir. Nedenlere yönelik tedavi yöntemleri uygulanmaktadır.

Fonksiyonel Tıp Nasıl Uygulanır?

Fonksiyonel tıpta bireye özel olarak araştırma yapılır ve özel tedavi yöntemleri uygulanır. Bireyin genetik yapısı, çevresi ve yaşam şekli diğer bireylerden farklı olduğundan dolayı hastalığın nedeni de farklılık göstermektedir. Bundan dolayı hastalığın nedeni belirlendikten sonra bireyin fizyolojik yapısına uygun bir tedavi yöntemi uygulanır. Bundan dolayı fonksiyonel tıpta bütüncül bir tedavi yöntemi sağlanmış olur.

Normal tıpta vücudun belli bölgelerine ve organlara farklı uzmanlar ilgilenmektedir. Ancak fonksiyonel tıbbın temeline bakıldığında vücudun bir bütün olduğu ön plana çıkmaktadır. ve hastalıkların tedavisinde bireye özel yöntemler kullanılması gerektiği ilkesi vardır. Bunlara bağlı olarak hastalığın kökeni tespit edilir. Ardından bu nedeni ortadan kaldıracak bütüncül bir tedavi uygulanır. Bireye özel olarak uygulanan bu tedavi yöntemleri ile hem hastalıkların iyileşmesi hem de sağlıklı bir yaşam bireylere sağlanmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Fonksiyonel tıp testi nedir?

Fonksiyonel tıp testi bireyin biyokimyasal dengesinin taranmasıdır. Bu taranma işlemi detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Fonksiyonel tıp testi ile bulunan hastalığın kökenine yönelik iyileştirme tedavisi uygulanır.  Ayrıca fonksiyonel tıp testi ile bireye kapsamlı bir tarama yapılmaktadır. Bu tarama sonucu vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve minareler belirlenmesi, alerji durumlarının tespiti sağlanmış olur.

Fonksiyonel tıp işe yarar mı?

Fonksiyonel tıpta hastalıkların kökeni tespit edilir. Yapılan bu tespitlerden sonra bu nedenler ortadan kalkmasına yönelik tedavi yöntemleri uygulanır. Bunlardan dolayı fonksiyonel tıp kronik hastalıkların iyileşmesinde ciddi bir etkiye sahiptir.

Fonksiyonel tıp bilimsel midir?

Fonksiyonel tıp bilimseldir. Normal tıpta kullanılan bilimsel bilgi ve yöntemler kullanılmaktadır. Fonksiyonel tıbbın farklılığı tedavi şekli ve izlenen tedavi sürecindeki farklılıklardır. Fonksiyonel tıpta hastalığın nedeni tespit edilir ve bu nedene yönelik bireye özel tedavi yöntemi uygulanır.

Fonksiyonel tıp beslenme nedir?

Fonksiyonel tıp beslenme kişinin ihtiyacına, genetik özellikleri ve yaşam şekline göre beslenme programının sağlanmasıdır. Bu beslenme programına göre beslenen bireyler sağlıklı bir beslenme düzeni kazanmış olur.

Fonksiyonel yaşam nedir?

Fonksiyonel yaşam fonksiyonel tıp ile yapılan incelemeler sonucu bireyin yaşam şekli ve genetik yapısına uygun olarak sağlıklı yaşam programının oluşturulmasıdır.

 

Yazar: Ali Zaimoğlu

Ali ZAİMOĞLU