Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı

Fonksiyonel Tıp Yaklaşımı

 

Fonksiyonel tıp, modern insanın sağlık ihtiyaçlarını farklı bir bakış açısı ile değerlendirmek amacıyla benimsenmiş bir yaklaşımdır. Klasik yaklaşımların ‘hastalık’ odaklı olmasının tam aksine bu yenilikçi yaklaşım ‘hasta’ odaklı bir anlayış ortaya koyar. Bütüncül bir anlayış olmayı da başaran fonksiyonel tıp; bedensel, zihinsel ve psikolojik anlamda iyileşmenin gerçekleşmesi amaçlarını taşır.

Fonksiyonel tıp anlayışı kronik ve kompleks hastalıklarla boğuşan bireylerin iyileşmesi amacını taşır. Nedenleri ve sonuçları çok çeşitli olan bu sorunların genel anlamda temeli yanlış beslenme, fiziksel sorunlar, kötü alışkanlıklar, çevresel etmenler, yaşam standartları, duygusal ve genetik hususlar vardır. Bu bağlamda tüm faktörleri bir araya almayı başaran fonksiyonel tıp hastanın daha sağlıklı olması adına bütüncül bir yaklaşımla çözüm üretir.

Yenilikçi bir anlayış olarak kabul edilen fonksiyonel tıbbın kişiye özel bir anlayış sergilemesi hastalıklara yol açan bütün faktörlerin değerlendirilmesinde önemli olduğunu kanıtlar. Bu bağlamda fiziksel yapıyı derinlemesine değerlendiren bu yaklaşım çevresel ve psikolojik etkenlerin de sorun üzerindeki rolünü değerlendirir.

Fonksiyonel tıp çerçevesinden hastanın değerlendirilmesinde 6 temel sistemin ele alınması gerekmektedir. Bu kapsamda sindirim sistemi, enerji, detoks mekanizmaları, bağışıklık sistemi, hormonlar ve kardiyometabolik durumlar ele alınmaktadır.

Fonksiyonel Tıp Süreci Nasıldır?

Hastalar için yenilikçi bir yaklaşım olarak değerlendirilen fonksiyonel tıpta süreç de geleneksel yaklaşımlardan farklı bir şekilde süreç devam eder. Bu bağlamda hastaların da yenilikçi süreçlere odaklanması gerekmektedir. Üsküdar Aktif International Üsküdar Hastanesi olarak fonksiyonel tıp alanında gerçekleştirdiğimiz tedavi süreçleriyle aşağıdaki süreçlere odaklanıyoruz.

Fonksiyonel Tıp Doktoru ile İlk Görüşme Gerçekleştirilmesi

Fonksiyonel tıp alanında hastanın durumunu değerlendirmek adına doktor ile bir ön görüşme gerçekleştirilmektedir. 1 ile 2 saat arasında devam eden görüşmede tetkiklerin yapılması söz konusu olur. Hastanın son durumuna dair değerlendirmelerin de yapılması neticesinde nasıl bir yol haritası izleneceğine dair değerlendirmeler yapılır. Doktor ile gerçekleştirilen ön görüşmede sadece ilerleyen dönemde başvurulacak çözümler değil aynı zamanda kök nedenlerin de saptanması söz konusudur.

Tedavisi Planlaması

Üsküdar Aktif International Üsküdar Hastanesi bünyesinde fonksiyonel tıp alanında hizmet veren uzman doktorlar ön görüşmeye uygun bir şekilde tedaviyi planlar. Bu kapsamda bireyin yaşam standartlarına zarar veren nedenlerin belirlenmesi söz konusu olur. Öte yandan fonksiyonel beslenme çerçevesinde günlük alınan protein, yağ, vitamin ve mineral miktarının da dikkate alınması ile ideal sonuçlar elde edilmektedir.

Bireyin yaşam standartları ve stresi tetikleyecek faktörlerin de dikkate alınması neticesinde kusursuz bir tedavi planlamasına imza atılır. Bu bağlamda fonksiyonel beslenme anlayışının ön plana çıkması ile daha kısa sürede daha etkili çözümler elde edilmesi hedeflenir. Tedavi planlaması esnasında hastanın ne kadar sürede normale döneceği ile alakalı detaylı değerlendirmeler yapmak pek muhtemel olmaz.

Fonksiyonel Tıp Tedavisi Kapsamında Diyetisyen Görüşmesi

Fonksiyonel Tıp yaklaşımı çerçevesinde gerçekleştirilecek olan tedavi ile alakalı diyetisyen görüşmesi yapılması da söz konusu olur. Bu kapsamda doktorun kök nedenler ile alakalı değerlendirmeleri üzerinden bir yol haritası inşa edilmesi amaçlanmaktadır. Bütüncül bir yaklaşım çerçevesinde hastanın beslenme alışkanlıkları değerlendirilir. Bu sayede de beslenme kaynaklı problemlerin üstesinden gelmek adına çözüm üretilmektedir.

Modern bilim ve yenilikçi anlayışlar çerçevesinde değerlendirilen hasta yaşamının teknik, klinik birikimler ve terapi çözümleri çerçevesinde ele alınması ile ideal sonuçlara ulaşılmaya çalışılmaktadır. Bu nedenle de diyetisyen ile görüşme süreci Üsküdar fonksiyonel tıp ve beslenme süreçlerinin en önemli parçasıdır.

Fonksiyonel Tıp Tedavisi Kapsamında Yaşam Koçu Görüşmesi

Sağlıklı yaşamın en önemli unsurlarından bir tanesi de yaşam koçu olarak kabul edilmektedir. Yaşam koçu, sağlıklı bir yaşamın ip uçlarını verirken ilham veren yaklaşımlar ve destekleyici anlayışlarla hastaya yol gösterir. Yol gösterici rolünün yanı sıra motive eden bir yaklaşıma da sahip olan yaşam koçu Üsküdar fonksiyonel tıp anlayışının ayrılmaz bir parçasıdır.

Üsküdar Aktif International Üsküdar Hastanesi bünyesindeki başarılı yaşam koçumuzla hastalara ilham veren bir anlayış benimsiyoruz. Üstelik sadece yaşam felsefesi olarak değil aynı zamanda egzersiz, kariyer ve farkındalık gibi farklı alanlarda hastaların yaşamına dokunacak çözümlerle kusursuz bir sürece imza atıyoruz.

Fonksiyonel Tıp Alternatif Tıp mı?

Fonksiyonel Tıp, yenilikçi ve hasta yaşamını tamamen değiştiren bir yaklaşım olsa da genellikle alternatif tıp ile karıştırılmaktadır. Karışıklığı gidermek ve alternatif tıp ile fonksiyonel tıbbın ayrımını yapmak oldukça önemlidir.

Geleneksel tedavi yöntemlerinden bir tanesi olarak kabul edilen alternatif tıp, hastalığın nedenini bulmak yerine tedavisine odaklanmaktadır. Bu da hastalığın ilerde nüksetmesine ya da daha ciddi problemlere yol açmasına neden olabilecek faktörlerden bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

Alternatif tıbbın söz konusu anlayışından farklı olarak fonksiyonel tıp, kök nedenlere inerek daha derinlemesine çözümler geliştirilmesini hedefler. Böylelikle hastalığın tekrar etmesi ya da daha ciddi problemlere neden olması söz konusu olmaz. Hastalığın yaşam standartlarını değiştirmesi de fonksiyonel tıp yaklaşımının en önemli çıktılarından bir tanesi olarak kabul edilmektedir.

 

Yazar: Ali Zaimoğlu

Ali ZAİMOĞLU