Erkeklerde Cinsel Sağlık

Erkeklerde Cinsel Sağlık

Cinsel Sağlık ve Üreme Sağlığı Nedir?

Genel bir fiziksel, zihinsel ve sosyal refah durumunu ifade eder ve yalnızca cinsellik ve üreme ile ilgili tüm yönleriyle hastalık veya sakatlığın olmaması durumudur. Kısaca erkeklerin ve kadınların cinsel ve üreme faaliyetlerini gerçekleştirme olasılığıdır.

Erkek cinsel sağlığı nedir?

Erkek cinsel sağlığı, cinselliklerinin yönetimi ve cinsel yaşamları hakkında özgür ve sorumlu kararlarla ilgilidir.

Genel olarak cinsel sağlık şunları ifade eder:

 • Kapsamlı cinsel eğitime sahip olmak.
 • Cinsel sağlık hizmeti almak.
 • Şiddet içermeyen ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon ve HIV riski olmadan güvenli ve zevkli seks için korunma yöntemlerine erişim sağlamak.
 • Bilimsel bilgiye dayalı bilgiye erişim sağlamak.
 • Cinsel mahremiyet hakkı.
 • Cinselliklerini saygıyla ve zorlamadan nasıl yaşayacaklarına karar verme özgürlüğü.
 • Partnerinizle duygusal ve fiziksel şiddet içermeyen kişiler arası ilişkiler sürdürme sorumluluğu.

Erkek üreme sağlığı nedir?

Erkek üreme sağlığı şunları ifade eder:

 • Sahip olmak istediğiniz çocuk sayısı konusunda partnerinizle birlikte özgürce ve çocuğun sorumluluklarını bilerek ortak bir karar vermek.
 • Kızları ve erkek çocukları isterlerse, gebe kalma anlarına karar vermek.
 • Bu planlamaları yapabilmek için bilgi sahibi olmak ve doğum kontrol yöntemlerine hakim olmak.
 • Doğum kontrol yöntemleri hakkında ve ortak kararla alınan bir gebelik zamanlaması hakkında partnerinizle görüşmek.

Erkeklerin cinsel ve üreme sağlığını riske atan nedir?

Toplumda cinsel sağlık ve üreme sağlığına yönelik riskli davranışları yansıtan ve sadece kendi sağlıklarını değil, aynı zamanda partnerlerini, ailelerini ve toplumu da etkileyen uygulamalar tespit edilmektedir.

Bunlardan bazıları:

 • Korunmasız farklı cinsel partnerlere sahip olmak.
 • Cinsel sağlığın ve üreme sağlığının sadece kadınların işi olduğuna inanmak.
 • İstenmeyen gebeliklerin önlenmesine yönelik adımlar atmamak.
 • Kondom kullanmama nedeniyle cinsel yolla bulaşan enfeksiyonların ve/veya HIV-AIDS’in yayılması.
 • Tıbbi bakım almak için sağlık ocağına gitmemek.
 • Sarhoş edici içecekleri ve her türlü uyuşturucuyu kötüye kullanmak.
 • Cinsel şiddet de dahil olmak üzere partnerinizde ve ailenizle şiddet kullanmak.
 • Sorumsuz ebeveynlik.

Bazı uygulamalar nedeniyle erkekler cinsel ve üreme sağlığı açısından risklere maruz kalmaktadır ve bunlar arasında şunlar sayılabilir:

 • Bir veya daha fazla Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyona yakalanmak.
 • HIV-AIDS’e yakalanmak.
 • İktidarsızlık, yani ereksiyon durumunu sürdürmeyi başaramama.
 • Erken ve geç boşalma.
 • Kısırlık, yani partnerinizin kontrasepsiyon kullanmadan iki yıl veya daha uzun süre hamile kalmaması.
 • Testis, penis veya prostat kanseri.

Acil durumlarda cinsel ve üreme sağlığımıza ne olur?

Acil durumlarda, etkilenen nüfusun sosyal dinamiklerinde bir değişiklik olmakta, aile yaşamının yapısında bir kayıp oluşmakta ve dolayısıyla insanların günlük yaşamları etkilenmektedir.

Bu bağlamda, ele alınması gereken aşağıdaki gibi risk durumları ortaya çıkar:

 • Doğum yapmak üzere olan veya oluşabilecek herhangi bir sağlık komplikasyonu olan hamileler.
 • Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili ilaçlarını kaybeden kişiler.
 • Antiretroviral, doğum kontrol hapı ve diğer hastalıklar için ilaç ihtiyacı olan kişiler.

Yeterli miktarda prezervatif bulundurmak acil durumlarda büyük önem taşır.

Bunun için ailenin, korunan nüfusun, sığınaktaki sağlıktan sorumlu kişilerin ve toplumun desteğini almaları, gerekli bakımı almaları gerekir.

Bu gibi durumlarda cinsel ve üreme sağlığına dikkat edilmemesinin insanlar için ölüm gibi ciddi sonuçları olabileceğini unutmayın. Başka bir deyişle: cinsel sağlık ve üreme sağlığı, acil bir durumda hayat kurtarabilir.

Bir erkek olarak kendime ve aileme bakmak için ne yapabilirim?

 • Aile planlaması yöntemlerinin kullanımı konusunda sorumluluk alın.
 • Sadece bir sorun olduğunda değil genel kontroller anlamında da aile üyelerine kontrollere gitmeleri ve gerekirse tıbbi yardım almaları için destek sağlayın.
 • Cinsellikle ilgili, korunma yöntemlerini anlatan ve aklınıza takılabilecek diğer konular hakkında danışmak için toplantılara katılın.
 • Kendiniz ve aileniz için cinsel yolla bulaşan enfeksiyon ve diğer hastalıkların belirtileri olduğunda tıbbi yardım isteyin.
 • Aile nüfusunu şiddetten, özellikle cinsel şiddetten koruyun.

Cinsel sağlık, insanların ayrılmaz bir parçasıdır, bu nedenle yaşam kaliteleri ve refahları üzerinde doğrudan bir etkisi vardır. Cinsel değişiklikler erkeklerin fiziksel sağlığını etkilemenin yanı sıra, yaşam kalitelerini büyük ölçüde etkileyen psikolojik ve sosyal sorunların nedenidir.

Erektil disfonksiyon, erken boşalma, libido değişiklikleri veya anorgazmi en sık görülen değişikliklerdir, ancak sadece bunlar değildir. Yaşlandıkça, vücutta cinsel sağlığı da etkileyen çeşitli varyasyonlar buluruz. Öte yandan fiziksel değişiklikler, hastalıklar, sakatlıklar ve bazı ilaçların kullanımı da kişinin cinselliğini büyük ölçüde etkileyebilir.

Cinsel Sağlık ve Koroner Kalp Hastalığı

Erektil disfonksiyon (ED) veya cinsel ilişkiyi sürdürmek için yeterli bir ereksiyonun sağlanamaması ve uzatılamaması, erkeklerde cinsellik konusunda danışmaların ana nedenidir. Hipogonadizm, vasküler sorunlar veya psikolojik nedenlerden kaynaklanabilir. Prevalansı nüfusa göre değişir, ancak 60 yaşın üzerindeki erkeklerin yarısından biraz fazlasının bir tür ED’den muzdarip olduğu iddia edilebilir. EDEM çalışması (Erkek Erektil Disfonksiyonunun Epidemiyolojisi), 25 ila 70 yaş arasındaki insanların %12-19’unun bundan muzdarip olduğunu bildiriyor, bu yüzde yaşla birlikte artıyor. En ürkütücü olan ise, yüzde 56’sının bu sorun hakkında hiçbir zaman endişelenmemesi.

Çoğu durumda, bu hastalığın kökeni diğer patolojilerde, özellikle kardiyovasküler hastalıkta yatar: iskemik kalp hastalığı, hipertansiyon, periferik arter hastalığı… Her iki patoloji arasındaki ilişkinin on yıldan beri gösterilmesine rağmen, çoğu Bazen korelasyon göstermezler ve erektil disfonksiyon teşhis edilmeden bırakılırlar. Bununla birlikte, tersine, ED’nin kardiyovasküler problemlerin ve inmenin nöbetçi bir semptomu olabileceğini not etmek daha da önemlidir. Aslında, bazı çalışmalar, koroner hastalığı olan hastaların yüzde 93’ünün tanıdan iki yıl öncesine kadar ED belirtileri gösterdiğini ortaya kokuyor.

Cinsel Sağlık ve Yüksek Tansiyon

Yüksek tansiyon durumunda, tedavi edilmemiş hipertansif erkeklerin %8-10’u tanı anında erektil disfonksiyona sahiptir. Ondan sonra kullanılan ilaçlar erkeklerin cinsel sağlığına büyük ölçüde müdahale ettiği için bu yüzde yükselir.

Erektil disfonksiyon ve diğer komorbiditeler

Erektil disfonksiyonla bağlantılı diğer patolojiler:

 • diyabet,
 • metabolik sendrom,
 • prostattan kaynaklanan problemler
 • ve depresyondur.

Cinsel Sağlık ve Diyabet

Diyabetle ilgili olarak, ED, özellikle tip 2 diyabeti olan erkeklerde, bundan muzdarip erkekler arasında yaygındır.Bu ilişkinin nedeni, periferik sinir sisteminin değişmesi, vasküler problemler veya zayıf kan şekeri kontrolünde bulunabilir. Bu hastalarda erektil disfonksiyon genellikle daha genç yaşlarda ve en şiddetli haliyle ortaya çıkar ve koroner hastalıklarda olduğu gibi diyabetin habercisi olabilir.

Cinsel Sağlık Ve Prostat

 • İyi huylu prostat hiperplazisi (BPH)
 • prostat kanseri gibi prostatla ilgili problemlerin de cinsel problemlerle doğrudan ilişkisi vardır.

Her iki patolojinin de 50 yaş üstü erkeklerde benzer prevalansa sahip olduğu tahmin edilmektedir.

Prostat kanseri durumunda, ameliyat geçiren hastaların yüksek bir yüzdesi ED’den muzdarip olacaktır, radyoterapi veya brakiterapi durumunda daha değişkendir.

Alışkanlıkları değiştirmek

Genito-cinsel değişikliklerin ötesinde, erkekleri etkileyen cinsel bozukluklar da yaşam tarzlarıyla ilgilidir. Cinsel davranış bir öğrenme süreci gerektirir ve bu nedenle yeterli cinsel eğitimin kapsamlı insani gelişmenin anahtarıdır.

 • Sigara,
 • hareketsiz bir yaşam tarzı,
 • obezite
 • egzersiz eksikliği gibi faktörler bu yönü etkiler.

Bu alışkanlıklarda değişime gidilirse erkeklerin cinsel sağlığı üzerinde olumlu değişimler gözlemlemek mümkün olmaktadır.

ED’si psikojenik veya hormonal bir nedene sahip olan veya pelvik travma geçirmiş gençlerin vakalarında cinsel terapi, hormonal tedavi veya revaskülarizasyon cerrahisi düşünülmelidir.

Erken Boşalma

Erektil disfonksiyondan bile daha yaygın olanı erken boşalmadır. Açık bir tanımı olmamakla birlikte, cinsel ilişki öncesinde, sırasında veya sonrasında boşalma refleksini gönüllü olarak kontrol edememek olarak tanımlanır.

Bu patolojinin en büyük sorunlarından biri, neden olabileceği fiziksel acı veya rahatsızlığın ötesinde yol açtığı kişisel psikolojik sonuçlardır:

 • ıstırap,
 • hayal kırıklığı,
 • cinsel yakınlığı reddetme vb.

Hemen hemen tüm cinsel problemler gibi, utanma veya sorunu tanıma ve bir uzmana danışma korkusu nedeniyle teşhis edilemeyen birçok vaka vardır.

Erken boşalmanın nedenleri

Genel olarak;

 • uyuşturucu kullanımı
 • prostat tahriş edici ilaçlar
 • nörolojik bozukluklar
 • cinsel ilişkiyle ilgili kaygı
 • hızlı cinsel uyarılma
 • ve hatta cinsel beceri eksikliği olarak sıralanabilir.

Bu patolojiden kaynaklanan duygusal sorunlar, ilişkilerden kaçınma, cinsel istekte azalma ve çiftle çatışmalarla ilişkilendirilmektedir.

Bu nedenle tedaviler sadece psikolojik alana odaklanmakla kalmaz, aynı zamanda hastanın boşalmasını kontrol etmeye yardımcı olan cinsel terapi tekniklerini de gerektirir. En çok kullanılan uygulamalardan bazıları;

 • duyusal odaklanma,
 • yönlendirilmiş kendi kendini stimülasyon,
 • Semans stop-start tekniği,
 • baziler sıkıştırma
 • Kegel egzersizleriyle pelvik taban rehabilitasyonunu içerir.

 

Yazar: Umut Sude Tıkıroğlu

Umut Sude TIKIROĞLU