Yunus İlyas KİBAR

Aktif International Yalova
Uzm. Dr.
Yunus İlyas KİBAR
Dahiliye – İç Hastalıkları

1. KİŞİSEL BİLGİLER :
İş Adresi : Özel Yalova Uzmanlar Hastanesi, Yalova

Doğum Tarihi : 22.06.1984

Doğum Yeri : Zonguldak / Ereğli

Medeni Hali : Evli, 2 kız çocuğu babası

E- mail : yunusilyas@gmail.com

Eğitim Bilgileri :
Lise : Trabzon Yomra Fen Lisesi, Trabzon (1999-2002)

Üniversite : Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Bursa (2002-2009)

Tıpta Uzmanlık : Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum (2009-2014)

Çalışma Geçmişi :
Pratisyen Hekim :

Diyarbakır Bismil Tepe Sağlık Ocağı , Diyarbakır (2009)

İç Hastalıkları Uzmanı :

Gümüşhane Devlet Hastanesi , Gümüşhane, (2014- 2018 )

Rize Kaçkar Devlet Hastanesi, Rize (2018 -2020 )

4- Yayınlar

4.1. ULUSLARARASI VE ULUSAL BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANMIŞ MAKALELER

Resistin: New serum marker for predicting severity of acute pancreatitis

Y İ Kibar,F Albayrak,M Arabul,H Dursun,Y Albayrak,Y Ozturk Journal of

International Medical Research 2016; 0(0):1-10

Erzurum Yöresi Gastroskopi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Evaluation of Gastroscopic and Pathologic Results Erzurum RegionA Uyanıkoğlu M

Coşkun ,DN Binici Yİ Kibar ,A Tay, Y Öztürk. Turkiye Klinikleri Journal of

Gastroenterohepatology 2011;18(2):70-4

A rare syndrome: Thyroid hormone resistance. Kibar, Yunus İlyas; Ş Arıkan, A

Çarlıoğlu; Y Öztürk A Tay, M E Ayhan..Dicle Medical Journal 2011;38(3): 345-348.

Endoskopi yapılan hastalarda Helicobacter pylori sıklığı

A Uyanıkoğlu, M Coşkun, DN Binici, Ş Uçar, Yİ Kibar,A Tay ,Y Öztürk. Dicle Tıp

Derg 2012 ;39(2) :197-200

Erzurum ve çevresinde erişkin popülasyonunda endoskopik çölyak (gluten) hastalığı

sıklığı.

A Uyanıkoğlu M Coşkun ,DN Binici ,Yİ Kibar ,Y Öztürk. Akademik

gastroenteroloji dergisi, 2013 ; 12 (1): 13-16

Genç yaşta hepatoselüler karsinoma ile prezente olan, hepatit B'ye bağlı iki karaciğer

sirozu vakası .A Uyanıkoğlu M Coşkun,F Albayrak,Y Öztürk, A Tay, Yİ Kibar, .

Dicle Medical J 2013; 40(1): 131-133

Mean platelet volume in male hypogonadotropic hypogonadysm: the relationships

among with MPv, low testosterone levels, metabolic syndrome, impaired fasting

glucose and cardiovascular risk.

A Carlioglu, S A Durmaz, Y I Kibar, Y Ozturk ,A Tay.Blood Coagulation &

Fibrinolysis 2015 ;26(7) :811-815

4.2. ULUSLARARASI VE ULUSAL KONGRELERDE BİLDİRİ VE POSTERLER

PS- 47 Diabetik Ketoasidozlu Genç Kizda Polikistik Over Sendromu Ve Otoimmün

Poliglandüler Sendrom Tip 2b Ilişkisi .M E Ayhan ,Ş Arikan,Y Öztürk , Y I Kibar, A

Tay. 47.Ulusal Diabet Kongresi.Antalya.2011

PS-44 Tip 2 Diabetes Mellitusta Plantar Fasya ,Aşil, ve Patellar Tendom Klınlıklarının

Değerlendrilmesi. 47.Ulusal Diabet Kongresi.Antalya.

PS-059 Nadir Bir Sendrom.Tiroid Hormon Direnci.Yİ Kibar,Ş Arıkan, AÇarlıoğlu, Y

Öztürk ,A Tay, M E Ayhan.33.Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastaliklari

Kongresi.Antalya.2011.

PS-087 TSH-OMA’ lı Bir Olgu A Tay. Ş Arıkan, AÇarlıoğlu, Yİ Kibar,Y Öztürk , , M

E Ayhan.33.Türkiye Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastaliklari

Kongresi.Antalya.2011.

P39 Doğu Anadolu Bölgesinde Helicobacter Pylori Sıklığı . A Uyanıkoğlu,M

Coşkun,D N Binici,Y İ Kibar,A Tay, Y Öztürk .28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası

.Antalya 2011.

P17 Doğu Anadolu Bölgesi Gastroskopik Antrum Biopsi Sonuçlarının

Değerllendrilmesi. A Uyanıkoğlu,M Coşkun,D N Binici,Y İ Kibar,A Tay, Y Öztürk

Ali Kurt.28.Ulusal Gastroenteroloji Haftası .Antalya 2011.

Tıbbi Danışma Formu