Önder AKKUŞ

Aktif Kocaeli HastanesiAktif International Çiftlikköy
Opr. Dr.
Önder AKKUŞ
Obezite ve Diyabet Cerrahi
Genel Cerrahi

Eğitim:

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi (2006 – 2012)
İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi(Çapa – stajyer) 2012 – 2012
İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Uzmanlık 2013 – 2018)

Mesleki Tecrübeleri:

Aktif International Hospital Kocaeli (2020-2023)
Kolan International Hospital Şişli (2019-2020)
İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi (2013-1018)
İstanbul Bağcılar Aile Sağlığı Merkezi (2012-2013)

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabibler Birliği
Türk Obezite Cerrahisi Derneği (TOSS)

Akademik Yayınlar:

Ari A, Buyukasik K, Segmen O, Akkus O, Tatar C, Lymph Node Yield in Laparoscopic Total Mesorectal Excision : Our Clinical Experience, Ulutas Medical Journal, 2016;2(1):36-40

Tatar, C., Yavas, M., Akkus, O., Tapkan, B., Batikan, O. K., Bayrak, S., & Arikan, S. (2017). Intestinal perforation that developed after chemotherapy in a patient diagnosed with non-Hodgkin lymphoma: A case report and review of literature. International journal of surgery case reports, 39, 321-323.

Dal, F., Ökmen, H., Erginel, T., Yılmaz, M. K., Akkuş, Ö., & Sarı, S. (2017). Acute Abdomen Due to Uncontrolled Use of Warfarin: Spontaneous Intra-abdominal. haseki tip bulteni-medical bulletin of haseki, 55(4), 315-318.

Kongre Sunumları

Büyükaşık, Önder Akkuş, Aziz Arı, Cihad Tatar, Hasan Bektaş, Zorlu kolonoskopilerde alternatif bir seçenek: Su Metodu, 20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 nisan 2016, Antalya

Dubus T,Bektas H,Akkus O. Nedeni tespit edilemeyen spontan özofagus rüptür olgusu, 9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi,2017

Ari A, Buyukasik K, Akkus O, Cakir C, Tatar C, Meme Kanseri ve İleusa Neden Olan Kolon Kanserinin Senkronize Birlikteliği, 20.Ulusal Cerrahi Kongresi 13-17 nisan 2016, Antalya

Ari A, Buyukasik K, Segmen O, Akkus O, Tatar C, Akce B, Total Mezorektal ve Sigmoid Kolon Rezeksiyonunda :Kabul Edilebilir Lenf Nodu Disseksiyonu, 20.Ulusal Cerrahi Kongresi.2016

Kaplan E, Bektas H, Okmen H, Akkus O, Sari S, Aren A, Divertiküler hastalığı hasta mortalite ve morbiditesine etkisi, XV. Türk Kolon Rektum Cerrahisi Kongresi,2015

Kaplan E, Ozakay A, Akkus O, Albayrak O, Aren A, Sari S, Meckel divertikülüne bağlı incebarsak perforasyonu, 10. Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, 2015

Sari S, Sevinc MM, Abdullayev U, Akkus O, Akut Appendisitte laparoskopik Appendektomi tecrübemiz , 10. Ulusal Travma Ve Acil Cerrahi Kongresi, Ekim 2015, Antalya, 2015

Kinaci E, Gunes ME, Bektas H, Sevinc MM, Ozakay A, Akkus O, Yavas M, Mide kanseri olguları değişiyor mu? , 19. Ulusal Cerrahi Kongeresi, 2014

 Eğitim, Kurs Ve Sertifikaları

7. Ulusal ve 6. Akdeniz ve 2. ulusal metabolik ve bariatrik cerrahi diyetisyenliği kongresi 22 ekim 2021 Antalya
Bariatric Surgery Master Class, 6-7 feb 2017, istanbul
Rektum Knaserinde Ameliyatsız Tedavi Mümkün mü?, şubat 2017, İstanbul
2.Hipek Kursu, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 20 ağustos 2016, İstanbul
17. Laparoskopik kolorektal Cerrahi Kursu, aralık 2016, İstanbul
17. Selim Anorektal Hastalıklar Kursu, aralık 2016, İstanbul
10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi, ekim-kasım 2015, İstanbul
Olgular Eşiliğinde 2.Nütrisyon ve Enfeksiyon Okulu, Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği, 4-5 kasım 2016, İstanbul
Evre IV Metastatik Kolorektal Kanserde Güncel Yaklaşımlar. may 2018, İstanbul
Treatment Modalities for Stage IV Diseases in Colorectal Cancer 6th Meeting. may 2018, İstanbul
15. Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Kongresi, kasım 2016, Antalya
13. Medikal- Cerrahi Endokrinoloji Kongresi, kasım 2014, Antalya
21. Ulusal cerrahi kongresi, nisan 2018. Antalya
Deney hayvanları kullanım sertifikası, mayıs 2016, istanbul üniversitesi
ULTRASON VE FEST kursu,10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi, ekim-kasım 2015, İstanbul
Barsak ve damar anastomuzu kursu10. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi kongresi, ekim-kasım 2015, Antalya
vasküler cerrahi kurus,21. Ulusal cerrahi kongresi, nisan 2018. Antalya
Papiller tiroid kanserinde son güncellemeler sempozyumu, haziran 2016, İstanbul
Cerrahi endoskopi eğitim belgesi, türk cerrahi derneği, istanbul
Kolorektal Kanserlerde güncel yaklaşım, may 2018, istanbul
Türk kolon ve rektum cerrahisi kongresi, may 2015, Antalya

Tıbbi Danışma Formu