Ömer Erdem Yazgan

Aktif International Çiftlikköy
Uzm. Dr.
Ömer Erdem Yazgan
Radyoloji

EĞİTİM
Tıp Eğitimi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Radyoloji

TIBBİ İLGİ ALANI
Nöro Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Kas İskelet MR

Batın Radyolojisi

İŞ DENEYİMİ
Yardımcı Doç. Dr., BEÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi

MESLEKİ ÜYELİKLERİ
Türkiye Radyoloji Derneği

Türk MR Derneği

Nöro Radyoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabipler Odası

EĞİTİM, KURS VE SERTİFİKALARI
Obstetrik Görüntüleme

Pediatrik Kardiyak USG

MR kongreleri

TRD Yıllık Kongreleri

Tıbbi Danışma Formu