Oğuzhan ÇİMEN

Aktif International Bahçelievler
Op. Dr.
Oğuzhan ÇİMEN
Ortopedi ve Travmatoloji

Eğitim:

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi
S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji

Mesleki Tecrübeleri:

Yozgat Devlet Hastanesi
Van Asker Hastanesi
Özel Sevgi Hastanesi Kayseri
Özel İstanbul Medipol Hastanesi
Medistanbul Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları:

Diz protezi
Kalça protezi
Diz artroskopisi
Menisküs tamiri
Ön çapraz bağ ameliyatı
Omuz artroskopisi
Kalça artroskopisi
Ayak bileği artroskopisi
Revizyon protez ameliyatları,
Omuz protezi

Akademik Yayınlar:

Çimen O, Irgit KS, Nami Ş. Percutaneous release for trigger thumb in children under local anesthesia. J Pediatr Orthop B. 2023 Mar 13. doi: 10.1097/BPB.0000000000001075. PMID: 36912098

Çimen O, Irgıt KS, Bekmezci T, Büyüktopçu Ö, Şahbat Y, Korucu A. Midterm results of intra-articular stromal vascular fraction injection for the treatment of knee osteoarthritis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2023 Sep 4 doi: 10.1007/s00167-023-07555-0.

Çimen O, Azboy N, Çatal B, Azboy İ. Assessment of periprosthetic joint infection prevention methods amongst Turkish orthopedic surgeons in total joint replacement: A survey. Jt Dis Relat Surg. 2020;31(2):230-237. doi: 10.5606/ehc.2020.71425. Epub 2020 Jun 18.

Çimen O, Nami Ş. Does Surgical Experience Affect the Outcomes During Percutaneous Release of the Trigger Finger? Cureus 2023 Sep 27;15(9):e46049. doi: 10.7759/cureus.46049. eCollection 2023 Sep.

Çimen O, Azboy I, Cengiz B, Çavuş M, Karaoglu S. Is Intraoperative Bleeding Control Useful After Tourniquet Release in Arthroscopic Anterior Cruciate Ligament Reconstruction? Cureus. 2023 Aug 28;15(8):e44253. doi: 10.7759/cureus.44253. eCollection 2023 Aug.

Azboy N, Çimen O, Demirtaş A, Elçi S, Azboy İ. The changes in preferences for venous thromboembolism prophylaxis after total joint arthroplasty in Turkey: A survey. Eklem Hastalik Cerrahisi. 2018 Dec;29(3):139-46. doi: 10.5606/ehc.2018.61511.

Çatal B, Çimen O, Demirtaş A, Azboy İ. Online resources for platelet-rich plasma injections for orthopedic therapy: What are patients reading? A survey of Turkish websitesJt Dis Relat Surg. 2020;31(3):582-588. doi: 10.5606/ehc.2020.72391.

Alemdaroğlu KB, Cimen O, Aydoğan NH, Atlihan D, Iltar S. Early results of arthroscopic lateral retinacular release in patellofemoral osteoarthritis. Knee. 2008 Dec;15(6):451-5. doi: 10.1016/j.knee.2008.06.003. Epub 2008 Jul 24.

Alemdaroğlu KB, Atlihan D, Cimen O, Kilinç CY, Iltar S. Morphometric effects of acute shortening of the spine: the kinking and the sliding of the cord, response of the spinal nerves. Eur Spine J. 2007 Sep;16(9):1451-7. doi: 10.1007/s00586-007-0325-y. Epub 2007 Feb 14.

Karalezli N, Karalezli K, Iltar S, Cimen O, Aydoğan N. Results of intravenous regional anaesthesia with distal forearm application. Acta Orthop Belg. 2004 Oct;70(5):401-5.

Alemdaroğlu KB, Cimen O, Atlihan D, Aydoğan N. Early open reduction of a humeral head with parasternal displacement: Case report. Journal of shoulder and elbow surgery 17 (1), e9-e12.

Alemdaroğlu KB, Iltar S, Cimen O, Uysal M, Alagöz E, Atlihan D. Risk factors in redisplacement of distal radial fractures in children. J Bone Joint Surg Am. 2008 Jun;90(6):1224-30. doi: 10.2106/JBJS.G.00624.

Oğuzhan Çimen. Ön Çapraz Bağ Rekonstrüksiyonunda Kuadriseps Tendon Otogrefti: Preoperatif MRG’de Greft Boyutlarının Değerlendirilmesi. 3. Türk Dünyası Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi 8-12 Haziran 2022. Saraybosna, Bosna Hersek

Oğuzhan Çimen. Lateral Epikondilit Tedavisinde Kortikosteroid Enjeksiyonu ile Perkütan İğneleme Tekniğinin Karşılaştırılması. Romatoloji ve Ortopedi Günleri Osteoartrite Çok Yönlü Bakış. KONGRE TARİHİ 29 Eylül- 02 Ekim 2022. KONGRE ŞEHRİ. Kağıthane, İstanbul, Türkiye.

Oğuzhan Çimen. Latissimus dorsi tendon referansı: Ters omuz artroplastisinde humerus uzunluğunun doğru restorasyonu için alternatif bir yöntem. 31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 5 – 30 EKİM 2022 Granada Belek Kongre Merkezi, Antalya.

Oğuzhan Çimen, İbrahim Azboy, Bertan Cengiz, Mehmet Çavus, Sinan Karaoğlu. Artroskopik ACL rekonstrüksiyonunda intra-operatif kanama kontrolü yararlı mıdır? prospektif randomize çalışma. 31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 5 – 30 EKİM 2022 Granada Belek Kongre Merkezi, Antalya.

Doğan Atlıhan, Oğuzhan Çimen, Mahmud Aydın. Revizyon kalça artroplastisinde stabil ve fonksiyonel bir kalça için muskülotendinöz abdüktör devamlılık önemli mi? 31. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi. 5 – 30 EKİM 2022 Granada Belek Kongre Merkezi, Antalya.

Femur başı avasküler nekrozunda total kalça artroplastisi. Oğuzhan Çimen, Abdullah Demirtaş, İbrahim Azboy. TOTBİD Dergisi 2020;19:917–922.

Total kalça artroplastisinde venöz tromboemboli proflaksisi. Primer total kalça artroplasti kitabi 2022. Sayfa:229-242.

Ayak bileği bağ yaralanmaları. Kaan Irgıt, Oğuzhan Çimen.Temel ortopedi travma kitabı 2022. Sayfa:495-506.

B Çatal, U Akgün, O Çimen, İ Türkmen, İ Azboy. Trigger Finger and Amyloid Cardiomyopathy, Usual Suspect; Amyloid Deposition. Hand and Microsurgery 9 (3), 120-127.

Y.Karakoç, K.Karalezli, S.İltar, N.Karalezli, O.Çimen, K.Irgıt. Total Diz Protezi Uygulanan CPM’ in Diz Hareket Sınırına Etkisi– Fiziksel Tıp Dergisi 6(2), 2003.

Çataltepe A, Cimen O. Karpal Tünel Cerrahisinde Mini İnsizyonun Sınırlı İnsizyondan Üstün Olduğuna Dair Herhangi Bir Kanıt Var Mı? Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 48 (1) 53-58, 2022 DOI: https://doi.org/10.32708/uutfd.1080855

Tıbbi Danışma Formu