Necdet Kaleli

Aktif International Çiftlikköy
Opr. Dr.
Necdet Kaleli
Göz Hastalıkları

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi
İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Hastalıkları (Uzmanlık)

Mesleki Tecrübeleri:

Aktif International Çiftlikköy (Devam ediyor)
Lice Devlet Hastanesi
Ankara Delice Sağlık Merkez Tabipliği
Serbest Göz Hastalıkları Uzmanlığı

Tıbbi İlgi Alanları:

Göz Hastalıkları

Mesleki Üyelikler:

Türk Göz Hastalıkları Derneği
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası

Tıbbi Danışma Formu