Nadire EBRİ

Aktif International Bahçelievler
Yrd. Doç. Dr.
Nadire EBRİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Eğitim:

İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD’da Fahri Uzman (2002 )
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dalı Uzmanlık Eğitimi (1997- 2001)
Carol Davila Tıp Fakültesi, Bükreş, Tıp Eğitimi (1989- 1995)

Mesleki Tecrübeler:

Aktif International Hospital Bahçelievler (2012- Devam ediyor)
Özel Ataköy Hastanesi (2006- 2011)
Aksa Cerrahi Tıp Merkezi (2005- 2006)

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği,
Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği
Febril Nötropeni Derneği
Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği

Akademik Yayınlar:

İnfeksiyon Dergisi “Brucella Abortus’a Bağlı Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonu ve Subkutanöz Abse”İnfeksiyon Dergisi “Nozokomiyal Acinetobacter Baumannii Kökenlerinde Antibiyotik Sinerjizmi”

Katıldığı Mesleki Konferanslar ve Eğitimler:

Dezenfeksiyon,
Antisepsi,
Sterilizasyon (DAS) Okulu Eğitim Sertifikası
Sağlık Bakanlığı Ulusal Sertifika Programı: Hastane Enfeksiyonları “Enfeksiyon Kontrol Hekimi Sertifikası” 2008 Ankara
KLİMİK İstanbul Aylık Bilimsel Toplantıları Marmara Bölgesi Sonbahar Sempozyumu 1 Ekim 2011
Edirne Klinikte Stafilokoklar 27- 28 Kasım 2010
Yatak başı Enfeksiyon İzlemi Yönetimi 10- 11 Ocak 2009
İstanbul Ortopedik Enfeksiyonlar 19- 20 Aralık 2009
İstanbul ESCMID Conference on Viral Haemorrhagic Fevers 27- 28 Haziran 2008
Klinikte Candida Enfeksiyonları 24- 25 Mart 2007 İstanbul

Tıbbi Danışma Formu