Nadire EBRİ

Aktif International Bahçelievler
Yrd. Doç. Dr.
Nadire EBRİ
Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Eğitim Bilgileri
2002 : İstanbul Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji ABD’da Fahri Uzman
1997- 2001: Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Dalı Uzmanlık Eğitimi
1989- 1995: Carol Davila Tıp Fakültesi, Bükreş, Tıp Eğitimi

Deneyim Bilgileri
2012- Halen Çalışıyor: Özel Vital Hospital
2006- 2011: Özel Ataköy Hastanesi
2005- 2006: Aksa Cerrahi Tıp Merkezi

Bilimsel Yayınlar
İnfeksiyon Dergisi “Brucella Abortus’a Bağlı Ventriküloperitoneal Şant Enfeksiyonu ve Subkutanöz Abse”İnfeksiyon Dergisi “Nozokomiyal Acinetobacter Baumannii Kökenlerinde Antibiyotik Sinerjizmi”

Mesleki Üyelikler
Türk Tabipler Birliği Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Febril Nötropeni Derneği Türk Hastane Enfeksiyonları ve Kontrolü Derneği Katıldığı Mesleki Konferanslar ve Eğitimler Dezenfeksiyon, Antisepsi, Sterilizasyon (DAS) Okulu Eğitim Sertifikası Sağlık Bakanlığı Ulusal Sertifika Programı: Hastane Enfeksiyonları “Enfeksiyon Kontrol Hekimi Sertifikası” 2008 Ankara KLİMİK İstanbul Aylık Bilimsel Toplantıları Marmara Bölgesi Sonbahar Sempozyumu 1 Ekim 2011 Edirne Klinikte Stafilokoklar 27- 28 Kasım 2010Yatak başı Enfeksiyon İzlemi Yönetimi 10- 11 Ocak 2009 İstanbul Ortopedik Enfeksiyonlar 19- 20 Aralık 2009 İstanbul ESCMID Conference on Viral Haemorrhagic Fevers 27- 28 Haziran 2008 Klinikte Candida Enfeksiyonları 24- 25 Mart 2007 İstanbul

Tıbbi Danışma Formu