Murat CİVAN

Aktif International Bahçelievler
Yrd. Doç. Dr.
Murat CİVAN
Kardiyoloji

Eğitim:

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fak. Tıp (İngilizce) (2004)
Şişli Florence Nightingale Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (İstanbul Bilim Üniversitesi) (Uzmanlık – 2011)

Yabancı Diller:

İngilizce (ileri düzey)
Almanca (orta düzey)
İtalyanca (temel düzey)

Mesleki Deneyimler:

Aktif International Hospital Bahçelievler (Devam ediyor)
Liv Hospital Ulus Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (2014-2015)
İstanbul Yedikule Göğüs Hast. Eğt. Arş.Hastanesi Kardiyoloji Kliniği(2014)
Rize Devlet Hastanesi Kardiyoloji Kliniği (2011-2013)
Rize Recep Tayyip Erdoğan Ün. Tıp Fak. Eğt. Arş.Hastanesi (Geçici Görev)
Rize Kaçkar Devlet Hastanesi (Geçici Görev)

Tıbbi İlgi Alanları:

Kardiyak Görüntüleme,
Kalp Yetmezlikleri,
Kalp Kapak Hastalıkları,
Girişimsel Kardiyoloji,
Sporcu Sağlığı (Kardiyak Tanı)

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği
Türk Kardiyoloji Derneği
Avrupa Girişimsel Kardiyoloji Birliği

Akademik Yayınlar:

1)Murat Ziyrek, Fatma Can, Murat Civan, Şükran Erdem, Sinan Şahin, Zeydin Acar, Çavlan Çiftçi. The association between coronary atherosclerotic burden and asymmetric dimethylarginine, carotis intima media thickness and endothelial function. J Am Coll Cardiol 2013; 62(18_S2):C31-C32 oral abstract, 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi. 23-26 Ekim 2014, Türkiye.
2)Catakoglu A.B., Civan M. Final kissing balloon inflation for the treatment of coronary bifurcation lesions with a single stent strategy: a meta-analysis of randomised clinical trials and observational studies. Asiaintervention AsiaPCR Abstracts, Oral Presentation. 22nd January 2015, Singapore
3)Murat Civan, Alp Burak Catakoglu. Unveiled and Key Findings., An Image is worth 1000 words session. Europcr 2015 Oral Case Presentation, 22nd May 2015, Paris- France
4)Volkan Doğan, Özcan Başaran, Ahmet Çağrı Aykan, İsmail Bolat, Mehmet Yaman, Mehmet Hamidi, Hacı Murat Güneş, Murat Civan, İbrahim Altun, Cevat Kırma, Murat Biteker. Coronary artery disease in outpatients with non-valvular atrial fibrillation: Results from the multicenter RAMSES study. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi Sözlü Bildiri, 22-25 Ekim 2015, Türkiye

Yayınlar:
1) Selçuk Görmez, Refik Erdim, Onur Erdoğmuş, Murat Civan, Alp Burak Çatakoğlu, Murat Gülbaran, Cemşid Demiroğlu, Vedat Aytekin .Treatment of saphenous vein graft lesions with paclitaxel- and sirolimus-eluting stents: comparison of short- and long-term clinical outcomes. Anatol J Cardiol 2008; 8: 431-436
2) Vedat A1, Selcuk G, Refik E, Onur E, Murat C, Burak CA, Murat G, Cemsid D. Treatment of patients with coronary artery disease with biodegradable polymer based paclitaxel-eluting Infinnium coronary stent system: results of 1-year clinical follow-up a single center experience. Indian Heart J. 2009 May-Jun;61(3):254-7.
3) Miktat Arif HABERAL, Ersin KÖKSAL, Murat CİVAN, Kerim TÜLÜCE, Hakan KARADAĞ, Zeynep ŞENTÜRK KÖKSAL, Zeynep ŞENTÜRK KÖKSAL. Traumatic hemothorax: Analysis of 108 cases. Journal of Experimental and Clinical Medicine, 2013; 30(1) 31–33 .ICID: 1049007
4) Miktat Arif HABERAL, Kerim TÜLÜCE, Ersin KÖKSAL, Songül ÖZYURT, Vaner KÖKSAL, Zeynep ŞENTÜRK KÖKSAL, Murat CİVAN Videothoracoscopy in pleural effusions: A review of 41 cases . Journal of Experimental and Clinical Medicine, 2013; 30(1) 35–37 ICID: 1049008
5) Murat Civan, Sedat Özcan, Murat Ziyrek, Fatma Can, Murat Gülbaran. Relationship between cardiovascular evaluation data on admission and secondary adverse cardiac event rate after acute coronary syndrome. Journal of Experimental and Clinical Medicine 2014; 31:81-85
6) Sedat Özcan, Murat Civan, Tolga Kurt, Selim Ekinci, Murat Ziyrek, Hüseyin Toman. A Rare Case: Pulmonary Supravalvular Stenosis With Moderate Gradient Causing An Atrial Right To Left Shunt Across The Reopened Foramen Ovale International Journal of Clinical Research 2014;2(3):123-125
7) Sedat ÖZCAN, Tolga KURT, Adem BEKLER, Fahri GÜNEŞ, Murat CİVAN, Mehmet Şevki UYANIK, Mustafa SAÇAR Late tamponade after coronary bypass surgery related with trombocytopenia, Anatolian Journal of Clinical Investigation 08/2014; 4(8):185-187
8) Fatma Can, Murat Ziyrek, Şükran Erdem, Murat Civan, Uzay Görmüş, Sinan Şahin, Zeydin Acar, Çavlan Çiftçi. The association between coronary atherosclerotic burden and asymmetric dimethylarginine, carotis intima media thickness and endothelial function Turk Kardiyol Dern Ars. 2015;42():701-709

Tıbbi Danışma Formu