Cenk Özdemir

Aktif International Çiftlikköy
Uzm. Dr.
Cenk Özdemir
Psikiyatri

Eğitim:

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi
Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları (Uzmanlık)

Mesleki Tecrübeleri:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzman Öğretim Görevlisi
Yalova Devlet Hastanesi, Uzman Hekim

Tıbbi İlgi Alanları:

Bireysel Psikoterapiler
Depresyon
Bipolar Bozukluklar ve Psikotik Bozukluklar (Şizofreni, Atipik Psikozlar)
Anksiyete Bozuklukları (Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluğu)
Fobiler
Travma Sonrası Stres Bozuklukları
Cinsel Fonksiyon Bozuklukları

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipleri Birliği (TTB)
İstanbul Tabip Odası
Türkiye Psikiyatri Derneği

Eğitim, Kurs, Sertifikalar:

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Kursu
Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme (EMDR)

Tıbbi Danışma Formu