Cemil Hocazade

Aktif International Çiftlikköy
Uzm. Dr.
Cemil Hocazade
Dahiliye – İç Hastalıkları

Eğitim:

Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Bursa Şevket Yılmaz Eğitim Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları (Uzmanlık)

Mesleki Tecrübeleri:

Yalova, 2017
Niğde ve Ankara, 2012-2017
İstanbul, 2006-2008

Tıbbi İlgi Alanları:

Hematoloji
Onkoloji

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabip Odası

Tıbbi Danışma Formu