Ali Övet

Aktif International Çiftlikköy
Uzm. Dr.
Ali Övet
Kardiyoloji

Eğitim:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı (Uzmanlık)

Mesleki Tecrübeleri:

İzmit Devlet Hastanesi
Karamürsel Devlet Hastanesi
Yalova Devlet Hastanesi
Yalova Atakent Hastanesi

Tıbbi İlgi Alanları:

İnvazif Kardiyoloji
Kroner Anjiyografi
Kateterizasyon
EKO Kardiyografi
EKG Holter
Kardiyak Aritmiler
Kontrast EKO Kardiyografi

Mesleki Üyelikler:

Türk Kardiyoloji Derneği
Türk Tabipler Birliği
İstanbul Tabipler Odası

Kurs, Eğitim:

Türkiye İtalya Kardiyovasküler Güncelleme Ortak Toplantısı, 2010
World Congress of Cardiology in Barcelona

Tıbbi Danışma Formu