Ahmet GÜNGÖR

Aktif Kocaeli HastanesiAktif International Çiftlikköy
Yrd. Doç. Dr.
Ahmet GÜNGÖR
Çocuk Cerrahisi

Eğitim:

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi (1998-2005)
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi – Çocuk Cerrahisi ABD (Uzmanlık – 2006-2012)
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanlığı (Yardımcı Doçent – 2016 )

Yabancı Diller: İngilizce

Mesleki Tecrübeler:

Ağrı Diyadin Devlet Hastanesi -Hekimhan Sağlık Ocağı -Pratisyen Hekim (2005-2006)
İnönü Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Abd Uzmanlık (2006-2012)
Şırnak Devlet Hastanesi – Çocuk Cerrahi Uzman Hekim (2012-2014)
Elazığ Medical Park Hastanesi Çocuk Cerrahisi (2014-2018)
Altınbaş Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Abd

Mesleki İlgi Alanları:

Çocuklarda kasık fıtığı
Göbek fıtığı
Hidrosel (su fıtığı)
İnmemiş testis
Pipi hastalıkları ve Sünnet
Hipospadias (Doğuştan Sünnetli)
Yenidoğan Cerrahisi
Laparaskopik (Kapalı) Ameliyatlar
Çocuk Ürolojisi
Yanık
Çocuk Göğüs Cerrahisi
Kabızlık
Alt Islatma
Tırnak Batması
Dil Bağı
Dudak Adezyonu
Reflü Hastalığı
Anal Fissür
Anal Fistül
Tekrarlayan Karın Ağrıları

Mesleki Üyelikler:

Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği
Türk Tabipler Birliği

Akademik Yayınlar:

7.1. Uluslar arası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Samdanci, Emine Turkmen; Uguralp, Sema; Nurkabul, Zeynep; Dogan, Metin; Gungor, Ahmet . Congenital True Pancreatic Cyst in a Newborn ; European Journal of General Medicine . 2012, Vol. 9 Issue 4, p286-288. 3p. 2 Color Photographs, 1 Black and White Photograph

7.2. Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.
7.3. Yazılan Uluslar arası kitaplar veya kitaplarda bölümler.
7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Sema Uğuralp, Ahmet Güngör, Ahmet Sığırcı, Emine Şamdancı, Engin Aydın.Overin nadir görülen sklerozan stromal tümörü: Olgu sunumu
Çocuk cerrahisi dergisi; Yıl:2009 Cilt:23 Sayı:285-88

7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler
*Demircan M., A. Güngör, A. Karaman, E.Şamdancı, Ö. Çelik, ‘’Fötal endometrioidkist olgusu sunumu: Endometriozis’e yeni bir bakış ihtiyacı,’’ 29. Ulusal çocuk cerrahisi kongresi, Çocuk Cerrahisi Dergisi, Kongre özel sayısı, cilt 25, 16 Mayıs, 13, (2011),İstanbul.

* Güngör A (1), Uguralp S (1), Çiçek T (1), Yetiş İ (1), Otlu Ö (2), Şamdanci E (3), Hasirci N (4) KISMİ ÜRETEROPELVİK BÖLGE DARLIĞINDA EPİDERMAL BÜYÜME FAKTÖRÜ VE HEPATOSİT BÜYÜME FAKTÖRÜ’NÜN BÖBREK HASARI ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI,30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi:

*B Harma, M Demircan, A Güngör, T Çiçek, M Yetiş ÇOCUKLARDA İKİNCİ DERECE YANIKLARIN TEDAVİSİNDE BEŞ FARKLI YARA ÖRTÜSÜNÜN ETKİNLİKLERİNİN HİSTOPATOLOJİK OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
HISTOLOGICAL EVALUATION OF FIVE DIFFERENT WOUND CLOSURE MATERIALS IN THE TREATMENT OF SECOND DEGREE BURN WOUNDS OF CHILDREN I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*B Harma, M Demircan, A Güngör, T Çiçek, M Yetiş, A Karaman ÇOCUK YANIK HASTALARINA İLK YAKLAŞIM: DOĞRULAR VE YANLIŞLAR
FIRST MANAGEMENT OF PEDIATRIC BURN PATIENTS: RIGHTS AND MISTAKES I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*A Güngör, B Harma, M Demircan, T Çiçek, M Yetiş, A Karaman, C Özcan AĞIR YANIKLI ÇOCUKLARDA TRANSPORT ESNASINDA METABOLİK ASİDOZ TEDAVİSİ
TREATMENTOF METABOLİC ACİDOSİS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH SEVERE BURN DURING THE TRANSPORT I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*T Çiçek, B Harma, M Demircan, A Güngör, M Yetiş, A Karaman ÇOCUK YANIK ÜNİTESİNDE ENFEKSİYONLAR
INFECTIONS IN PEDIATRIC BURN UNIT I. Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*M Yetiş, B Harma, M Demircan, A Karaman, A Güngör, T Çiçek, S Uğuralp ÇOCUK YANIK ÜNİTESİNDE TEDAVİ GÖREN HASTALARIN DEMOGRAFİK VE EPİDEMİYOLOJİK ÖZELLİKLERİ
DEMOGRAPHIC AND EPIDEMIOLOGIC CHARACTERISTICS OF CHILDREN’S İN BURN UNIT. I.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*B Harma, M Demircan, A Güngör, T Çiçek, M Yetiş, A Karaman SIRADIŞI ÇOCUK YANIKLARI; KAZA VEYA İHMAL: İKİ OLGU SUNUMU
EXTRAORDINARY PEDIATRIC BURNS; ACCIDENT or ABUSE: REPORT OF TWO CASES. I.Ulusal Çocuk Yanıkları Kongresi:

*A. Güngör Boyunda Dev Kistik Lenfanjiom olgularında postop Bleomisin tedavisi ve kozmetik kaygılar ,Bleomycin treatment of postoperative and cosmetic concerns in the case of giant cystic lymphangioma in the neck 34. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi:

 

 

Tıbbi Danışma Formu