Abdullah ÇİFTÇİ

Aktif International Çiftlikköy
Uzm.Dr.
Abdullah ÇİFTÇİ
Göğüs Hastalıkları

Tıp Eğitimi:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıbbi İlgi Alanı:

Göğüs Hastalıkları, Bronkoskopi, Pnömoni, Akciğer CA

İş Deneyimi:

Özel Aktif Hastanesi

Mesleki Üyelikleri:

Türk Tabipleri Birliği

Tıbbi Danışma Formu