Abdullah ÇİFTÇİ

Aktif International Çiftlikköy
Uzm.Dr.
Abdullah ÇİFTÇİ
Göğüs Hastalıkları

Eğitim:

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi (Uzmanlık)

Mesleki Tecrübeleri:

Aktif International Hospitals Çiftlikköy

Tıbbi İlgi Alanları:

Göğüs Hastalıkları,
Bronkoskopi,
Pnömoni,
Akciğer CA

Mesleki Üyelikler:

Türk Tabipleri Birliği

Tıbbi Danışma Formu